Odustit! Ano, ale jak?

"Nemusíme vědět, jak odpouštět. Jediné, co musíme udělat, je být ochotni odpustit. Vesmír se postará o to, jak." Luise L. Hay - Myšlenky srdce - poklad vnitřní moudrostiKrásná slova, jen v praxi mají trochu zádrhel.
Velice často se totiž stává, že chceme odpustit, ale určitá naše část to prostě nedokáže, protože emocionální zranění bylo příliš silné. Pak se lidé říkají, že chtějí odpustit, ale nevědí jak nebo se bojí změny nebo nevěří, že mají dost síly a podobně. Takže, aby se Vesmír mohl postarat, nejdříve my aktivně musíme odstranit některé překážky. Pojďme se společně podívat na některé aspekty procesu odpuštění.

Co když NE! Co se děje, když neodpouštíme?
V naší mysli pak přetrvávají katabolické myšlenky, které vytvářejí negativní energetické pole a otevírají nás vzniku nebo rozvinutí fyzických i psychických problémů či nemocí.

Co když NE! V jakém případě je to OK.
Představte si extrémní příklad: fyzicky týraná žena. V okamžiku, kdy bude odpouštět svému muži, že ji mlátí, on tím získá signál, že to je OK, že se vlastně neprovinil, že se vlastně vůbec nic neděje, že mu vždy bude prominuto a tak může pokračovat dál. Nicméně je možné pracovat s odpuštěním, ale neodpouštět tomuto muži, že se dopouští týrání. Žena by si měla SAMA SOBĚ odpustit, že věří,že tento muž může za její přesvědčení, že ona je slabá nebo že je špatná a zaslouží si to nebo že to tak je normální atd.

Ano, chci odpustit!!!Co se děje během procesu odpouštění.?
V každém okamžiku života se nacházíme v odlišném energetickém stavu, který se poměrně rychle může měnit a tím se změní i naše nálada, reagovaní na podněty. Jinak se cítíme, jsme-li zamilování, jinak když nezvládneme důležitý pohovor. Pokud nejvyššímu stavu, kterého můžeme dosáhnout, stavu osvícení přiřadíme hodnotu 1000, pak na opačném konci se nachází 0. Té náleží smrt. Hladiny energie 0-200 jednotek souvisí katabolickými (negativními, destruktivními) myšlenkami, které nás otevírají a zpřístupňují vzniku různých nepříjemných stavů a nemocí. Z hlediska odpuštění se jeví důležité dosažení hranice 350 jednotek. Z této hladiny vidíme svět jako harmonický, s lidmi kolem nás jsme schopni jednat dokonce lépe než si zaslouží, jsme schopni povznést se nad skutečnosti – zkrátka jsme schopni projít procesem odpuštění.

Co všechno můžu odpustit?
a) emoce: že mám vztek, strach, lítost
b) své systémy přesvědčení: že věřím, nejsem neschopná, že to nikdy nezvládu, že jsem ve světě v nebezpečí, že nejsem dost atraktivní, že jsem sama a opuštěná, druzí jsou neschopní blbci, nikdo nic neumí,…

Jak to mám udělat ?
a) rozpoznat křivdu
b) připustit si, že se zlobím nebo bojím nebo že věřím, jaká jsem,…
c) provést techniku

Jakou technikou?
a) afirmace pomocí tzv. pozitivního myšlení – mnoho nedoporučuji, tento způsob, i když je popisován v mnoha knihách, má hodně úskalí a nízkou účinnost
b) psychické Reiki ošetření – je ho potřeba používat déle (cca 10dnů používáme jednu afirmaci) a musíme přesně vědět, jak sestavit afirmaci
c) jógová sankalpa – používá se asi 40 dnů a platí totéž co pro psychické ošetření reiki
d) meditace na odpuštění – závisí na zkušenostech
e) afirmační proces podle Dr.K.Eberta (AFT) – je třeba přesně sestavit afirmaci, ale proces trvá několik minut a za den můžeme zpracovat mnoho afirmací

Co když se nedaří?
Někdy je možné, že zvolenou techniku používáme velmi dobře a přesto nedochází k žádoucím změnám. Tehdy musíme začít uvažovat, že část naší osobnosti se brání změně: třeba se bojí, má pocit beznaděje nebo si myslí, že si odpuštění nezaslouží. S těmito energiemi můžeme pracovat výše uvedeným způsobem.
Na vině také mohou být pýcha a vzdor.
A vzdor si odpustit nemůžeme. Tady začínáme psát úplně jinou kapitolu.


© Mg.Jitka Studénková, 2011
Děkuji, že ctíte autorská práva. Kopírovat můžete pokud článek uveřejníte v plném rozsahu a uvedením zdroje.
Děkuji za ,
pokud vás článek zaujal.

Děkuji za i za sdílení ze stejného důvodul!!!
Můžete nahlédnout i do mého FLER obchůdku.


Top Články
Sdílet

Share