Destero doktorky Ch.Page

1. Na počátku byl Božský zdroj energie.
2. Když tato energie přijala formu, rozdělila se do dvou pólů: Ducha a Hmoty.

3. Jednotu mezi těmito póly vytváří Duše.

4. Duše vyjadřuje stupeň vědomí dosažený skrze tuto jednotu.

5. Cílem života je zvyšovat úroveň vědomí. To se dostahuje vzájemným působením ducha a hmoty.

6. Cílem života je člověka je rozvinout své sebeuvědomění, tj. pochopit sám sebe jako odděleného od své osobnosti a potom toto oddělení překonat tak, že se energie duše i osobnosti spojí a vytvoří duchovního člověka.

7. Zvyšování úrovně vědomí se dosahuje zkušenostmi a přijetím různých stránek duality. Zprvu dochází k pochopení jejich odlišnosti a potom k uvědomnění si jejich totožnosti.

8. Tak člověk na sebe začne pohlížet jako na ducha i hmotu a pochopí, že obě složky přicházejí ze stejného zdroje.

9. Vzhledem k tomuto úsilí je jednou z nejproblematičtějších lidských oblastí, oblast citů a žádostí.

10. nemoc fyzického těla je často prostředkem, jak obnovit ztracenou rozvnováhu.

Z knihy Léčivá síla čaker v praxi od Ch.PageTop Články
Sdílet

Share
04.11.2010 | Autor: J.S.Komentáře

0 komentářů:

přidat komentář

<< úvod

© 2007 copyright - Zásobování a.s, © copyright - relevantní autoři článků, šablona: blog.txt.cz

TXT.cz
HLEDAT | UPOZORNIT
Vytvořit blog | Přihlásit se