Keltský stromokruh - narození ve znamení HABRU

31. květen - 10. červen
1. 10. prosinec

MOTTO: Mne nic nezdolá!

Stručná charakteristika: Disciplinovaní, odolní, energičtí, spravedliví, pilní, spolehliví.

Silné stránky lidí narozených znamení habru

* jsou pragmatičtí realisté a usilují o spolehlivý, přirozený řád
* pevní, stálí, odpovědní, sebekázeň, pilní a nesmírné výkonní
* zcela jasně zavazují, kladou si vysoké, ale dosažitelné cíle a radši jednají, než mluví. životně důležitý je pro ně základní konsensus, jakási elementární pravidla, jež jsou stanovena skoro vždy po vzoru přírody a jež akceptují všichni členové společenství. Najde-li se takový společný
jmenovatel, vzdorují nesmírnou silou všem obtížím.

Slabé stránky lidí narozených znamení habru

* Podřizují se přírodě a totéž vyžadují od ostatních
* Jen těžko dovedou dát najevo radost ze života, ryzí potěšení z radosti a podobně je to u nich i
s láskou, především s vášní a nezkrotnou erotikouj
* jestliže vybočí ze své střízlivé linie, jsou úzkoprsí, mrzutí, náladoví a nesmiřitelní
* přísně posuzují nedostatek disciplíny a nespolehlivost
* pokud zaútočíte na ně nebo na jejich měřítka, reagují pružně a nadmíru bojovně. S takovým základním postojem se často stává, že těmto lidem vše přeroste přes hlavu

Na co by si měly dát habry pozor
Přirozenou tvrdost tohoto znamení nesmíme zaměňovat s nedostatkem citů. Říká-li se habru "železné dřevo", myslí se tím spíš jeho neuvěřitelná odolnost, robustnost(i psychická) a bojovnost, již nesmíme

podceňovat.
Strom a člověk tohoto znamení se na rozdíl od ostatních v žádném případě nespokojí s danými fakty.Nějaké nárokování je jim cizí a nedají se tak snadno zlomit. Obtíže a zvraty nejsou pro ně zdaleka důvodem, aby klesali na mysli, pokud je za tím vším nějaký smysl, řád - anebo rodina, pro kterou tu jsou a jíž mohou být oporou. Právě na tyto lidi je absolutní spolehnutí i ve zlých časech. Slovokapitulace prakticky neznají. Skutečně se stává jen zřídka, že by toto znamení něco vykolejilo - je velice fyzicky i psychicky odolné.
Ale když habr skutečně trpí, pak je to nedostatkem přirozenosti v jeho okolí. Například z moderní techniky a ze všelijakýchnovinek, které jiným zpříjemňují život, má přímo hrůzu, a protože příroda jestále více zatlačována do pozadí, dostává se toto znamení stále častěji do existenčního konfliktu. Nedokáže trvale snášet život, kterému chybí vztah k přirozenosti, obsažené v našich genech.

Zdroj: Carla Ludwigová: Druidský horoskop


Top Články
28.06.2010 | Autor: J.S.Komentáře

0 komentářů:

přidat komentář

<< úvod

© 2007 copyright - Zásobování a.s, © copyright - relevantní autoři článků, šablona: blog.txt.cz

TXT.cz
HLEDAT | UPOZORNIT
Vytvořit blog | Přihlásit se