Keltský stromokruh - narozeni ve znamení TOPOLU

4. - 8. únor
1. - 14. květen
5. - 13. srpen

Motto: Hledám poznání!

Stručná charakteristika: dychtiví poznání, podnikaví, realističtí, učenliví, ctižádostiví.

Silné stránky lidí narozených v topolu

* jsou hledající smysl ve všem a všeho
* intelektuálními sklony, nepostrádají však ani praktický realismus
* touha přijít věcem na kloub, probádat a pochopit své okolí, poznat širší
souvislosti, skutečné jádro věci.
* Jsou činorododí, duševně čilí a velice učenliví
* za hlavní úkol svého života, za jeho smysl, považují překonávání pochyb.
hnacím momentem pro ně je
ctižádostivost a přináší jim většinou rychlé úspěchy.
* všestranné zájmy

Slabé stránky

* často překáží ctižádostivost, nevypočitatelnost emocí je znejišťuje
* jestliže se jim úsilí po poznání a úspěchu změní ve vnitřní potřebu, není
vyloučeno, že začnou uvažovat pouze v rozmezí plus nebo minus
* sklony k ukvapeným závěrům, působí tvrdě a nepřístupně - třebaže si tak pouze chtějí
chránit své měkké jádro.

Na co by si měly dát topoly pozor

Strom vyhledává světlo a člověk zrozený v tomto znamení usiluje o poznání. Topolu však nejde v prvním plánu o filozofickou rovinu, ale spíš o rovinu praktickou. Úspěchem chtějí překonat nejistotu a jakousi bytostnou úzkostlivost. Nejdříve vyhledají to, co je opravdu nezbytné k životu, a potom rychle, krok za krokem, na tom pracují, až vytvoří něco solidního. Lidé zrození v topolu jsou dříči, kteří se řídí heslem: Jednej dřív, než bude jednat někdo jiný.
V přírodě pozorujeme něco, čím se vyznačují i tito lidé: topoly osiky nemohou stát ve stínu jiných - to zkrátka nesnášejí. Tento rys nemusí být nedostatkem, pokud si ho člověk uvědomuje a zařídí se podle něj. Osoba zrozená v topolu si navíc myslí, že svou enormní pružností a přizpůsobivostí zvládne jakýkoli konkurenční boj - a rychlé úspěchy ji v tom jen utvrzují. Měla by si však uvědomit, že je tak úspěšná jen proto, že "drancuje" své síly - a to se později velice často vymstí.
Mnohem bezpečnější je nejdříve si v duchu nalézt optimální životní prostředí a tím se už od prvopočátku vyhnout nezdravému soutěžení. Právě to musíme naučit mladé topoly co nejdříve a někdy je pro jejich vlastní dobro i rázně přibrzdit.
A máme tu ještě jedno poučení z přírody: V přímé konkurenci s ostatními topol osika skoro vždy vítězí - aspoň zpočátku. Jeho dřevo je však pro takové úmorné střety příliš měkké. Brzy mu dojde dech - sám si tím nezměrným úsilím o rychlý vzrůst podrazil nohy. Nakonec vítězí ti, co prve prohrávali, protože byli vytrvalejší.
Osoby zrozené v tomto znamení jsou lidé úspěšní, ale velice zranitelní. Když tento fakt neuznají a nebudou mu předcházet, sami si přivodí psychické trápení. Uvědomte si: Není dobré žít proti své přirozenosti!

Léčivé rostliny

* fenykl obecný
* majoránka
* len luční
* kopr vonný
* rozrazil lékařský
* mandragora
* kapraď samec
* kozlík lékařský

Zdravotní slabiny

* dýchací cesty
* plíce
* průdušky
* kůže
* duše
* pohybové ústrojí


Zdroj: Carla Ludwigová: Druidský horoskop
28.06.2010 | Autor: J.S.Komentáře

0 komentářů:

přidat komentář

<< úvod

© 2007 copyright - Zásobování a.s, © copyright - relevantní autoři článků, šablona: blog.txt.cz

TXT.cz
HLEDAT | UPOZORNIT
Vytvořit blog | Přihlásit se