Keltský stromokruh - narozeni ve znamení JASANU

21. - 30. květen
21. - 30. listopad

JEJICH MOTTO: Jen žádný klid a stání!

STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA: Nápadití, pohybliví, svobodymilovní, otevření, tolerantní, sociální.

Silné stránky lidí narozených v jasanu
• jsou plni fantazie a otevřeni všem odstínům života.
• jejich chování charakterizuje (intelektuální) hledání co největšího rozmachu osobnosti a k tomu potřebují velkou dávku svobody
• vůči ostatním se chovají co nejtolerantněji
• snadno se nadchnout, jsou velice vytrvalí
• mají zcela přirozeně pozitivní myšlení, když se snaží dát životu smysl
• nenávidí bezpráví a není divu, že mají vyhraněný smysl pro dobročinnostt
• tito lidé jsou věčně (v duchu) na cestách a usilují při tom o stále vyšší vývoj a vzdělání.

Slabé stránky lidí narozených v jasanu
• pokud nemají dostatek volného prostoru nebo se je někdo snaží zmanipulovat či šikanovat, mění se ve zběsilé bojovníky a neberou na nic ohled. Nakonec může dojít k tvrdým střetům, při nichž neustoupí ani o milimetr. Nespoutaná agresivita je jejich velký problém
• mají skoro chorobné puzení po změně, pohybu a vývoji. Touha po novém se může stát samoúčelnou a tím vést i k povrchnosti
• ztratí-li jasan ze zřetele svůj hlavní cíl, může dojít k extrémně rozporuplnému jednání.

Na co by si měly dát jasany pozor
Jasan nesnáší, když ho vnější tlaky nutí k příliš úzkým svazkům s druhými.Není sice vyslovený samotář, ale potřebuje vlastní, jasně vymezený životní prostor, který je jen jeho a kde je svým pánem.
Stejnou měrou, jako si tito lidé vytvářejí prostor, v němž mohou dýchat, snaží se vyvinout i úžasnou, pozoruhodnou osobnost. Při tom dávají najevo jasný sociální postoj. Pokud se ostatní nechovají k jasanu agresivně nebo dobyvatelsky, ani on je neomezuje. Skvěle vyvažují kolektiv. Nejlepší je však pro ně samostatnost, jako osoby podřízené se osvědčí jen zřídka. Jasan je jedním z nejstabilnějších stromových znamení, zvláště pokud jde o psychickou zátěž. Přímo baží po nových výzvách, po změně a po všem, co jej vysvobodí z každodenní rutiny. Nedostatek takových podnětů může vést k jisté kritičnosti až šťouralství.
Domov navždy a navěky si jasany dokážou představit těžko, a když, pak pouze ve velice výjimečných případech, a to jen tehdy, když ten domov je tak velkorysý, že v něm nenarazí na své (duševní) hranice.
Nejvíce si však cení všeho, co jim zajišťuje duševní svobodu. Nabírají tak psychické, fyzické a finanční zásoby pro případné horší časy, ale v žádném případě se nenechají náhlou změnou zbavit idealismu. Jestliže jasanům tyto zásoby sebereme, připravíme je o existenční základnu života.

Zdroj: Carla Ludwigová: Druidský horoskop
28.06.2010 | Autor: J.S.Komentáře

0 komentářů:

přidat komentář

<< úvod

© 2007 copyright - Zásobování a.s, © copyright - relevantní autoři článků, šablona: blog.txt.cz

TXT.cz
HLEDAT | UPOZORNIT
Vytvořit blog | Přihlásit se