Žij s mírem v srdci

Společnost bude vždy taková, jací jsou lidé, kteří ji tvoří. Nejlepší lidé jsou lidé bez ega. To jsou ti, kteří žijí v pravdě, v sebepoznání.
Takoví vyzařují mír již svojí existencí. Jsi-li však sám neklidný a mocného ega, jak můžeš doufat, že budeš někdy vyzařovat mír? A bez míru v srdcích lidí, tj. bez poznání sama sebe, co se stane s jejich společností? Proto žij vědomě s mírem v srdci i teď, jako kdybys už byl v poznání. Jak? Stále a stále si tam ten mír připomínej! Žij
trvale s myšlenkou na Já ve svém duchovním srdci.
Nic jiného si v srdci nevytvářej kromě otázky: Jak mohu pomoci? Abys to vůbec dokázal, řiď se těmito základními pravidly:

1) Žij nepřipoután k ničemu na světě kromě Boha nebo Já! Jinak není možno dosáhnout osvobození.
2) Pusť se svého ega, hlavně jeho tužeb a vášní! Pak bude vše dokonalé.
3) Uvědom si, že myšlenky ani city nejsou tvým pravým Já. Jak přijdou, zase odcházejí.
Tvé pravé Já vytrvává, neboť je věčné.
4) Nezkoumej své myšlenky ani pocity, pak bude mysl klidná. Radost zůstane i nadále radostí a smutek
smutkem, ale vše bude čiré a prosté.
5) Odhoď vše stranou a žij tak, jako bys nic nevěděl a kromě poznání ani nechtěl vědět. Pak bude vše
čiré a prázdné.
6) Za žádnou cenu se nepřipoutávej k myšlení! Nech zmizet své názory, a zmizí i problémy. Vyzkoušej to!
7) Žij v TEĎ!
8) Postav se naprosto indiferentně ke "chci" i "nechci"! Pak zmizí každý
klam a většinou i bolest.
9) Pamatuj, že vše, co má jméno a tvar, je jen a jedině prázdno! Nemysli příliš na své chyby a hříchy. To všechno jsou objekty jako všechny myšlenky. Ty se ztotožňuj s átmanem, jenž není objektem, neboť jsi to ty sám. Chce to trochu odvahy a přenesení pozornosti na mír v pozadí mysli. Pozornost na pozornost! Ta nesmí jít ven, jak to obvykle dělá, ale do sebe. Není to akce pomalá, ale okamžitá. Člověk se nezabývá hříchy ani ctnostmi, ale náhle poznává Já, nebo aspoň jeho emanaci. Při tomto obratu vždycky zasahuje milost. Je to rychlý posun vědomí z egoistických myšlenek na átmana. Na mír v srdci. Na to, co je za myšlenkami, za egem. Pak žije člověk s mírem v srdci, mírem srdce.

Nemysli na to, co jsi měl dělat nebo neměl dělat, ale žij s mírem v srdci. Je to prudký revoluční obrat v jóginově cestě. Není to egoistické
snažení, ale náhlé upření pozornosti na cíl. Je to skok. Je to
ztotožnění se s vlastní identitou, udržení se v ní až do osvobození.

Z Knihy 108 meditací,jógových rad, postřehů a pokynů pro pokročilé od Eduarda Tomáše.


Top Články
Sdílet24.06.2010 | Autor: J.S.Komentáře

0 komentářů:

přidat komentář

<< úvod

© 2007 copyright - Zásobování a.s, © copyright - relevantní autoři článků, šablona: blog.txt.cz

TXT.cz
HLEDAT | UPOZORNIT
Vytvořit blog | Přihlásit se