Přírodní zákony

Ve škole nás učili, že mezi přírodní zákony patří třeba zákon gravitační, zákon akce a reakce nebo všechny zákony zachování (energie, hybnosti,...). Tohle je trochu něco jiného. Škoda, že se ve škole musíme učit tolik neužitečných věcí a pak nezbývá čas na podstatné.
Přírodní zákon je onen zákon, který uvedl do pohybu Bůh, aby vládnul svému celému stvoření. Je nezměnitelný. Neznáme žádnou událost, při které Bůh tento zákon porušil v odpovědi na lidskou výzvu nebo z nějakého jiného důvodu.

Zákon života je onen zákon, který kontrolu spojení Bůh-člověk.Záleží na naší schopnosti, jak se s tím srovnáme, jak se nám manifestuje síla Boží.

Zákon lásky je tvůrčí silou všeho života. Je ta nejvyšší vibrační úroveň, které můžeme dosáhnout, protože láska je Bůh a Bůh je láska.

Zákon pravdy je to vědění, které vytváří správné myšlení, správné jednání a správný život. Pravda se vždy pozdvihne nad zlé a špatné jednání a povede nás vždy dále k lepšímu porozumění životu.

Zákon vyrovnání je onen zákon, který vyměřuje člověku spravedlivou odměnu za jeho jednání - dobré nebo špatné, obsahuje automaticky pokutu, nebo odměnu.

Zákon svobody je onen zákon, který zjevuje člověku jeho neomezenou rozmanitost volby. Může žít, jak si přeje, trpíc, nebo kráčíc kupředu v souladu s těmito přáními.

Zákon vibrací nás učí, že všechny věci ve vesmíru mají určitou vibraci. Frekvence jejich vibrací určuje jejich přirozenost a jejich výraz.

Zákon přitažlivosti je považován ve vesmíru jako síla přitažlivosti. Ta síla ve vesmíru , která vzájemně umožňuje příjem podobných vibrací.

Zákon evoluce je onen zákon, který zaručuje pokrok života. Každý individuální výraz vytváří v pokroku vyšší stav vědomí. Co se může zdát krokem zpátky, spočívá jedině na neporozumění zákonu evoluce. Tento zákon se totiž týká různých úrovní vědomí všeho individualizovaného života a ne jejich vnější manifestace. Dáva nám utěšující jistotu, že veškerý život jednou dosáhne vědomého sjednocení s Bohem.

Zákon vědomí Vyšší vědomí vládne vědomím nižším. Chtěnou koncentrací je nižší vědomí spoutáváno vědomím vyšším a slouží mu. To znamená, že člověk, vyšší vědomí, je schopen kontrolovat nižší vědomí ve svém okolí.

Zákon transmutace říká, že všechny manifestace, ať již materiální, nebo nemateriální povahy, pocházejí ze stejné základní substance. Vědec ji nazývá energií, metafyzik Duchem. Vibrační frekvence určuje vnější manifestaci Ducha. Je li vibrační frekvence změněna, mění se také manifestace.

Zákon hojnosti spočívá na schopnosti lidí, že si umí představit sjednocení s Bohem.Vyjadřuje se v člověku, když o tomto stavu přemýšlí, protože zákon hojnosti je Boží dědictví Jeho dětí. Tak, jak člověkpoznává a přijímá ntento poznatek, tak se vyjadřuje zákon hojnosti v jeho životě.

http://www.lecitelstvi-shamballa.cz


Top Články
Sdílet


24.06.2010 | Autor: SluníčkoKomentáře

0 komentářů:

přidat komentář

<< úvod

© 2007 copyright - Zásobování a.s, © copyright - relevantní autoři článků, šablona: blog.txt.cz

TXT.cz
HLEDAT | UPOZORNIT
Vytvořit blog | Přihlásit se