Osho: O mužích - ukázka z knihy

Muži ještě nebyli osvobozeni.
Nejen ženy, ale také muži totiž potřebují velké osvobození - osvobození od minulosti, od otroctví popírajícího hodnotu života a odspolečenského podmiňování, které bylo tisíce let vnucováno mužům všemi náboženstvími. Kněží a politici způsobili, že muž je velmi rozpolcen. Vytvořili obviňujícího se muže, jenž se odcizil sám sobě a neustále vnitřně bojuje, cožovlivňuje všechny oblasti jeho života. Je to boj mezi tělem a duší, hmotou aduchem, materialismem a spiritualismem, vědou a náboženstvím, mužem a ženou, Západem a Východem

Život se dá žít dvěma způsoby:

buď prostřednictvím výpočtů - ve vědě, technologii, matematice a
ekonomice - nebo jako poezie - v umění, hudbě, kráse a lásce.

Každý muž je od svého raného dětství formován tak, aby v tomto soutěživém světě orientovaném na výkon přežil a zapojil se do ctižádostivého boje o peníze, úspěch, slávu, moc, úctyhodnost a společenské
postavení. Již jako malé dítě se naučí přijmout cíle a hodnoty svých rodičů, učitelů, kněží a politiků, přejímá všechno tyto zájmy bez jakýchkoli dotazů.
Takto je odvrácen od své skutečné podstaty, svého pravého bytí, a ztrácí
bezdůvodnou radost, dětskou nevinnost a hravou tvořivost. Je odříznut od svého tvořivého potenciálu, své schopnosti milovat, svého smíchu, své touhy po životě. Způsob, kterým ho společnost vychovává, mu umrtvuje tělo, otupuje mu smysly a způsobuje, že je lhostejný a netečný. Ztrácí přístup ke svým vlastním
vrozeným ženským kvalitám - citlivosti, laskavosti, lásce a intuici - a soustřeďuje se na rozum,

což ho učiní výkonným robotem.

Společnost muže učí, aby se stal "silným mužem",
což znamená potlačení ženských kvalit jemnosti, vnímavosti, lásky a soucitu.
Každý,muž však také má uvnitř sebe "vnitřní ženu" - svou vlastní nevědomou nebo polovědo'mou ženskou část, která je tisíce let odmítána a potlačována.

Existuje i třetí způsob žití lidského života - meditace. Prvním krokem je rozpoznání
transformující síly meditace a vědomí toho, že se z vás stává celkem, zralý
jedinec. Meditace je katalyzátor, jenž potřebuje podnět a urychluje průběh
vnitřního růstu. Meditace z nás vytváří jednotný celek a zajišťuje rovnováhu
mezi naší mužskou a ženskou částí. Učí nás žít a užívat si svého života v jeho
mnohorozměrnosti - v blahodárné rovnováze těla, mysli a duše, fyzického i
duševního, vnějšího i vnitřního světa.

Dnešní muž je v hluboké krizi. Z pohledu hrozící globální krize naší planety na prahu třetího tisíciletí vyvstává otázka: "Co teď, Adame?"

Hranice růstu byly dosaženy, víra v neomezený vědecký a
společenský pokrok byla velmi otřesena. Všechny vnější revoluce neuspěly a
nadešel čas vnitřní revoluce. Pokud se nepřestaneme chovat jako roboti a fungovat automaticky a neuvědoměle a nezačneme žít svůj život v sebelásce, s uvědoměním a hlubokou úctou ke své skutečné podstatě, pak už možná neexistuje šance, jak by náš svět mohl uniknout celosvětové sebevraždě.
Aby muž pochopiL sám sebe, musí přemýšlet novým způsobem.

Základem musí být hluboké vstřebání a zažití toho, že žádný muž není
pouze muž a žádná žena není pouze žena; každý muž je nejen muž, ale také žena,
a také každá žena je žena i muž. Adam obsahoval Evu a Eva obsahovala Adama.
Nikdo opravdu není pouze Adam a nikdo není pouze Eva: jsme Adam i Eva. Pochopení
této záležitosti je velmi důležité.


Muž je však formován tak, aby popřel a odmítl svou vnitřní
ženskou část, a to se odráží v potlačení ženského prvku ve vnějším světě. Dokud
muž nezačne objevovat svou vlastní vnitřní ženu, bude zaneprázdněn frustrujícím
hledáním ženských kvalit v ženě venku. Potřebuje se znovu spojit se svou
ženskou částí, aby byl zdravý, celistvý a vnitřně úplný.


Nového muže si představuji jako rebela, muže, jenž hledá své pravé Já, svou
pravou tvář. Muž, který je připraven odhodit všechny masky, všechnu okázalost a
přetvářku a ukázat světu, kdo skutečně je. Nezáleží na tom, zda je milovaný
nebo odmítaný, respektovaný, vážený nebo nerespektovaný, oslavovaný nebo
pronásledovaný; protože být sám sebou je v životě největší požehnání. I když
budete pronásledováni, budete nesmírně spokojeni. Budete muž pravdy, upřímný
muž, jenž zná lásku a soucit a chápe, že lidé jsou neteční, nevědomí a že
duchovně spí.Top Články
Sdílet
24.06.2010 | Autor: J.S.Komentáře

0 komentářů:

přidat komentář

<< úvod

© 2007 copyright - Zásobování a.s, © copyright - relevantní autoři článků, šablona: blog.txt.cz

TXT.cz
HLEDAT | UPOZORNIT
Vytvořit blog | Přihlásit se