Dárek pro vás, voda a Dr.Emoto

Mnoho let provádífascinují svět výzkumy, které provádí japonský badatel Masaru Emoto s výzkumy s „obyčejnou“ vodou. Zjistil, že voda věrně zrcadlí vše, co se děje v naší mysli a že probouzí naši podvědomou paměť. Důkazem jsou fascinující fotografie. Dnes je dr. Emoto známý po celém světě jako autor známý pro své tvrzení, že lidská slova nebo myšlenky se uchovávají ve vodě a po jejím zmražení je viditelné, zda jsou pozitivní či negativní - zda mají energii zformovat nádherné krystaly či nikoliv.

Dr.Emoto

Voda – zvláštní tekutina
Voda umožnila život na zemi a bez vody by život zanikl. Z vody se sami skládáme a to z 60-70%, tedy naše tělo je více vodou než čímkoliv jiným.
Na Zemi najdete vodu ve všech skupenstvích a vody je na naší planetě požehnaně, nejvíce je jí v oceánech a to 1 320 000 000 begin_of_the_skype_highlighting 1 320 000 000 end_of_the_skype_highlighting km³. Ve formě ledu se nachází v chladných oblastech na pólech, horách nebo jako ledovce se plaví po mořích. V zemi se také nachází spousta zemní vody a na povrchu ji známe jako řeky jezera a vnitrozemní moře. Voda se také v cyklech neustále vypařuje a putuje v atmosféře, dokud jí blesk neurčí místo, kde má spadnout jako osvěžující déšť, nebo jako běsnící bouřlivý liják.

Voda a její tajemství
V červenci 1943 se v Yokohamě narodil Masaru Emoto. Absolboval odbor humanity a vědy na Yokohamské Univerzitě se zaměřením na mezinárodní vztahy. V roce 1986 založil korporaci IHM v Tokyu. V říjnu 1992 dostal z "Open International Univerzity in India" certifikát doktor alternativní medicíny. Poté byl seznámen s konceptem mikroskupenství vody v US a s technologií analýzy magnetickou rezonancí. Zde počalo hledání, které vedlo k objevu "záhady vody".

Sám o svém objevu píše:
"O léčivé účinky vody jsem se začal zajímat už před řadou let. Jako první jsem v Japonsku užíval přístroj, s nímž bylo možné na vodu přenášet vibrace. Pomocí vody, do které byly vtištěny léčivé informace, mohli mnozí lidé, kteří přišli o mé laboratoře, znovu nabýt ztracené zdraví. Voda tehdy hrála v mém životě a myšlení již dlouho hlavní roli, a jakmile se člověk vůči něčemu stane citlivý, může i z malých věcí, které by jinak přehlédl, získat cenné odkazy. To byl i můj případ, když jsem četl větu: >>Neexistují dva stejné krystaly sněhu. Samozřejmě - to jsem se přece učil už jako malé dítě ve škole. Každá sněhová vločka je jedinečná. Ale v daném okamžiku měla pro mě tahle věta úplně nový význam. Náhle jsem si uvědomil, že stav sněhové vločky je onen, v němž se ukazuje individuální tvářnost vodní kapky, kterou snad lze dokonce vyfotit. Tušil jsem, že krystaly ledu by mohly poskytnout klíč k porozumění skupenstvím vody.

Tato myšlenka mě uchvátila; chtěl jsem vodu zmrazit a potom se pokusit krystaly vyfotografovat. Ihned jsem pořídil mikroskop s vysokým rozlišením a pověřil jednoho mladého badatele z mé firmy, aby začal s pokusy. Uplynuly dva měsíce namáhavé a bezvýsledné práce, když jednoho dne mládenec přiběhl a radostně mi ukazoval první obrázek krystalu vody. Že se nám to za tehdejších podmínek výzkumu vůbec podařilo udělat několik snímků, považuji dnes skoro za zázrak.
Chceme-li fotografovat krystaly vody, musíme nejprve na padesát Petriho misek dát po kapce vody. Ty zmrazíme na -25°C a vzniklé krystaly fotografujeme pod mikroskopemů. V laboratoři, kde se snímky pořizují, je udržována teplota -5°C. Přesto žádný krystal nevydrží pod mikroskopem v průměru déle než dvě minuty, neboť ho potřebné světlo ohřívá a rozpouští. ... většinou zvolím snímek reprezentativní pro nejčastěji se vyskytující formu."

Vodá má paměť
Voda zhruba při 4°C zmenšuje svou hustotu a začíná tvořit pravidelné šestiúhelníky - ledové krystaly (slovo "krystal" vlastně pochází z řeckého slova pro mráz), které se při 0°C zformují do pevné struktury.

Masaru Emoto k tomuto jevu říká:
"Vnutíme-li však vodě nepřirozené informace, nemůže žádný harmonický šestiúlý krystal vzniknout."
Tohle tvrzení opírá o své fotografické snímky zmrzlých vodních krystalů:
"Snímky daleko předčily moje očekávání. Zcela jasně totiž ukázaly, že voda pokaždé nabývá úplně jiných forem, že je například i diametrální rozdíl mezi vodou z pramene a chlorovanou vodou z vodovodu. Tím se jednoznačně prokázalo, že >>není voda jako voda, neboť reaguje na to, jak se s ní zachází, a tyto informace si ukládá."

Voda z přehrady Fujiwara

A voda ze stejného místa po přednesení motlitby

Voda slyší hudbu
Dr. Emoto přišel také na to, že voda dokáže slyšet hudbu:
"Jednoho dne ke mně přišel dr. Išibaši, chemik a vědec, jenž fotografoval krystaly vody a zeptal se: >>Což kdybychom zahráli vodě nějákou hudbu ? Považoval sem to za svělý nápad, a tak vznikli úchvatné snímky..."

Voda vnímá slova?
Přiložením znaků, či obrázků, k destilované vodě, se mění tvary krystalů, které vzniknou po jejím zmražení. Masaru Emoto tvrdí že každé slovo má duši a když ho člověk čte, dostává se s ním do souladu, tudíž na něj působí. A stejné je tomu prý i s vodou. Když byly vodě ukázány obrázky či znaky, změnila svou strukturu.

Voda nad kterou bylo řečeno "Děkuji ti."

a "Láska"


Dr. Emotovi se tedy podařilo kakázat, že voda reaguje na slova, hudbu, symboly, obrazy...

Dochází vám teď, co vlastně děláme, když zvedáme číši a proneseme slova "Na zdraví!" ?

A proč to nedělat systematicky s každou vodou, protože: "Co je dobré pro vodu, je dobré pro nás." - Dr.Emoto

Zkuste si teď typnout, která dvě slova mají na vodu nejsilnější účinky...


Jsou to LÁSKA a VDĚČNOST - a tato dvě slova jsem zakomponovala do následujícího obrázku. (Je velmi jednoduchý, prootže počitačovaá grafika mi nic neříká, ale svému účelu plně vyhovuje). Aby byl přeci jen krásnější, tak středovou hvězdici vybarvěte dle svého uvážení nebo ať ji vymalují vaše děti, pak nechte zalaminovat a používejte k harmonizaci vody či potravin, které vodu obsahují. Stačí sklenici vody postavit na obrázek a nechat působit. Jak dlouho - řiďte se intuicí nebo použijte kyvadlo.

24.06.2010 | Autor: Mgr.Jitka StudénkováKomentáře

0 komentářů:

přidat komentář

<< úvod

© 2007 copyright - Zásobování a.s, © copyright - relevantní autoři článků, šablona: blog.txt.cz

TXT.cz
HLEDAT | UPOZORNIT
Vytvořit blog | Přihlásit se