Co je intudice - nakouknuto do Vikipedie

Intuice (z lat. in-tueor, in-tuitum) znamená vhled nebo náhled a v současném užití obvykle označuje schopnost rychlého chápání, odhadu a rozhodování, které není zprostředkováno žádným uvažováním a ačkoli bývá provázeno pocitem jasnosti a jistoty, není podloženo žádnými důvody.
Intuice může být podmíněna zkušeností a hraje významnou úlohu v umění a v každé tvořivé činnosti.

Intuice je duchovní schopnost, která nevysvětluje proč, ale jen ukazuje výslednou odpověď. Intuice člověku sděluje, co má udělat, nikdy mu ale neříká, proč tak má jednat. Používá k zhodnocení, pro vědomí, neznámé veličiny a je závislá na duchovní čistotě, či přirozeném nadání subjektu a vlivu dalších podvědomých „hlasů“, jejichž rozeznání je zas závislé na subjektu a jeho zkušenostech s touto oblastí. Je tu určitá podobnost s vědomými a reflexními nevědomými pohyby. Je možné vést pohyb vědomě a nebo jako reflexi na podnět.

Intuice je druhem reflexe, neboli zpětné reakce na podnět. Tento podnět může být životní situace, otázka položená do nitra, nebo podnět z vnějšího zdroje. Při představě myšlenky jako určité vyindukované energie, je celý proces možno chápat jako vyslání energie o určitém kvantu, zpracované pravděpodobně mozkem (pokud je chápán se všemi potencionálními schopnostmi, neomezenými pouze na představu tkáně a pro něj zatím známými parametry a vlastnostmi) energeticky spolupracujícím s okolím a přijmutí výsledné odpovědi, jež je nazývána intuicí.

Naproti tomu dedukce vyvozuje ze známých skutečností, je rovněž závislá na subjektu a jeho schopnostech užití dedukce, ale je v souvislosti s výchozími skutečnostmi přesná. Problém je šíře a množství skutečností zahrnutých do procesu dedukce. Čím vice parametrů tím přesnější dedukce. Zvláště ve složitějších záležitostech je třeba počítat s veličinami skrytými, které mohou být vlivem vadných výchozích veličin, nebo nepředpokládaným vstupem veličin vyskytujících se velmi zřídka, v neposledním řadě veličinami se zanedbanými odchylkami, zvláště je li jich takových použito více. Výchozí dedukce může být pak sice velmi přesná, ale s nepřesným výsledkem. Podobné je úskalí statistik.

Sloučením intuitivních a deduktivních metod je dosaženo jednak korekce a zjemnění intuice a revize dedukce. Dá se říci, že použití obou metod paralelně, či zpětně zajišťuje přesnější výsledky a zdokonalování obou nástrojů, jež jsou nástroji orientace člověka v životě a tudíž pro něj velmi významné.
12.10.2009 | Autor: zdroj: VikipedieKomentáře

0 komentářů:

přidat komentář

<< úvod

© 2007 copyright - Zásobování a.s, © copyright - relevantní autoři článků, šablona: blog.txt.cz

TXT.cz
HLEDAT | UPOZORNIT
Vytvořit blog | Přihlásit se