Toxičtí lidé IX.

Profil devátý - Bezbarvý měkkýš - (slizman)
Chce být stále neutrální, aby se vyhnul problémům. Má v sobě asi tolik života jako nebožtík. Je tak nerozhodný, že jeho už tříletý synek stále ještě nemá jméno. Má na všechno naprosto jasný názor, jen musí napřed znát názory ostatních. Je opatrný jako dva souložící dikobrazi.
Bezbarvý měkkýš je pasivně agresivní, slabý, málomluvný, úslužný, nekomunikativní, nesamostatný, utíká před problémy, je nesmělý, bázlivý, nejistý, lekavý, nedůvěryhodný, tajnůstkářský, vystrašený, ostýchavý, stále se obviňuje, je nerozhodný, konzervativní, neloajální, propadá beznaději, je bez života, tichý, stále se jistí, je pokorný, neatraktivní, zbabělý, zkostnatělý, defétista. Bezbarví měkkýši jsou bezpáteřní, přiklánějí se vždy na tu stranu, kam fouká vítr, a nejsou schopni učinit jakékoliv rozhodnutí. Tiší a ústupní, vypadají na první pohled milí a snášenliví, ale dobrý dojem mizí v okamžiku, kdy zjistíte, že jejich „ano“ znamená ve skutečnosti „ne“. Ze dne na den mění názory. V podstatě ani sami nevědí, co dělají. A neví to ani nikdo z jejich okolí. Proto i spolupráce s nimi je velmi náročná a frustrující.
Marek je typický příklad bezbarvého měkkýše. Po obdržení zálohy ukončil v rekordním čase kariéru dílenského mistra, protože nebyl schopen činit žádná rozhodnutí. Vyslechl vždy všechna pro a proti, ale neudělal nic. Bezpáteřní, brání se zastávat jakýkoliv názor, dokonce i ten svůj. Jsou přesvědčeni, že stačí prostě počkat a všechny problémy se vyřeší samy od sebe – nebo že rozhodnutí padne bez jejich účasti.
Ztrácejí tak spousty času, protože o svých možnostech pochybují do té míry, že nechtějí riskovat nějakou chybu. Jsou-li nuceni k nějakému rozhodnutí, rozzlobí se. Strach a nejistota paralyzují bezbarvého měkkýše natolik, že není schopen dát se do pohybu, když je třeba jednat. V krajních situacích ho ze strnulosti nevytrhne dokonce ani potřeba záchrany něčího života. Nedokáže čelit obtížím. Předem přesvědčený o porážce, stará se jen o to, aby nezpůsobil problémy a zmatek. Hledá bezpečí, schovává se před životem v závětří a v odosobnění.
zdroj: Bulletin informační medicíny Joalis info
23.09.2009 | Autor: J.SKomentáře

0 komentářů:

přidat komentář

<< úvod

© 2007 copyright - Zásobování a.s, © copyright - relevantní autoři článků, šablona: blog.txt.cz

TXT.cz
HLEDAT | UPOZORNIT
Vytvořit blog | Přihlásit se