Čtyři životní síly 3. - iniciativa a kreativta

iniciativa a kreativita - cvičení
Malé dítě je od svého narození přirozeně aktivní. K tomu, aby tato vlastnost přetrvala jsou třeba dvě zdánlivě protichůdné podmínky
• podpora iniciativy ze strany rodičů
• jasné a láskyplné vymezení hranic ze strany rodičů
Tak jak dítě roste, vyvíjí se a mění i hranice, ve kterých dítě svoji iniciativu uplatňuje. Její rozvoj nastává v období předškolního věku, kdy děti dostávají poprvé nový a velký prostor pro uplatnění iniciativy mezi vrstevníky. Dochází k tomu tedy i v případě, kdy v předchozí etapě byla jejich iniciativa výchovou potlačena.

Cvičení:
Opět si najdi klidné a nerušené místo a zajisti si soukromí. V představě se setkej se svým vnitřním dítětem ve věku cca 3-6let a představ si ho, že se cítí velmi dobře a spokojeně. Zeptej se ho, co chce dělat. Pokud má náladu k nějaké činnosti, podpoř ho v jeho iniciativě nápadech, tvořivosti. Současně mu poskytni hranice, kdyby směřovalo k něčemu riskantnímu. Řekni mu, že máš o něj strach a že nedovolíš, aby sobě nebo někomu ublížilo. Pokud se mu nechce nic dělat, nech ho odpočívat.

V obou případech mu řekni:
„Můžeš být zvědavá a nezávislá.“
„Můžeš zkoušet zajímavé věci. Já budu s tebou a budu hlídat, aby ses nezkoušel/a o něco nebezpečného.“
„Můžeš být zvědavý/á a na všechno se mě ptát.“
„Smíš být svobodná/ý a nezávislá.“
„Smíš věci dělat jinak než máma a táta.“
„Líbí se mi tvoje nápady, tvoje tvořivost.“
„Chci si hrát s tebou.“
„Mám tě moc rád/a.


Možná tě napadnou další, tak je klidně použij. Kdyby tvé malé Já chtělo jakýmkoliv způsobem riskovat, zadrž ho, postav mu hranice.

Pak si ještě chvíli se svým malým Já pohraj, obejmi ho ho nebo udělej to, co zrovna potřebuje.
Zakonči prohlášením:
„Chci a mohu být aktivní a tvořivý/á.“
Můžeš s přitom dívat v zrcadle sobě do očí.

Ke cvičení se v následujících dnech vracej tak dlouho, jak potřebuješ.

Cvičení jsem převzala, vyzkoušela a mírně upravila podle knihy Obejměte své vnitřní dítě od L.Dvořáka. Vydal Portál v roce 2004
31.08.2009 | Autor: Mgr.Jitka StudénkováKomentáře

0 komentářů:

přidat komentář

<< úvod

© 2007 copyright - Zásobování a.s, © copyright - relevantní autoři článků, šablona: blog.txt.cz

TXT.cz
HLEDAT | UPOZORNIT
Vytvořit blog | Přihlásit se