Toxičtí lidé I.

z bulletinu informační medicíny Joalis info
"Vsouvislosti s detoxikací většinou hovoříme o toxinech hmotného původu, tedy o těch, které se dají vážit a měrit. Vposlední době proto věnuji pozornost i toxinům psychického původu, s jejichž kvantifikací je samozřejmě problém. Nicméně tento druh toxinů není možné podcenit a zanedbat. Věnujme se psychickým toxinům, které jsou v nás, v naší psychice, v naší mentální výbavě, mají své zdroje a my, vedeni vlastní leností nezájmem či neschopností si jich někdy nevšímáme, ba si je spokojeně hýčkáme. Jindy se jich snažíme zbavit a celý život s těmito „kostlivci ve skříni“ bojujeme.
Když jsem nahlédl do knihy Lilian Glas: Toxičtí lidé, došlo mi, že psychické toxiny nedřímají jen uvnitř nás, ale jsme jimi bohužel a takování i ze svého okolí. Toxičtí lidé, s nimiž se chceme nebo
musíme stýkat, nás zásobují stejně nebezpečnými toxiny, jako životní prostředí, špatně zvolená strava či radioaktivita.
Již kdysi, před mnoha lety, jsem pracoval s termínem „energetický upír“. Šlo o lidi, pro které byl zdrojem energie rozzlobený, rozčílený jedinec. Velmi snadno se takovému jedinci dostávali pod kůži a dohnali jej k nepříčetnosti, kdykoli si vzpomněli. Pak se již jen blaženě usmívali a sáli. Takový jedinec - pokud byl v jejich dosahu, kdykoli si zamanuli , tedy např. V manželství - chřadnul a chořel. Cítil se
unavený, vyčerpaný, ale neschopný cokoli podniknout natož utéci. Vzepřít se takovému upíru nebylo možné – vždy byl silnější než jeho oběť, protože vsobě neměl zádné psychické zábrany, žádné limity. Ze zkušenosti vám mohu říci – není jiná obrana proti toxickým lidem, než útěk."
MUDr.J.Jonáš

Profil první – ŽILETKA
Neušetří své přátele ničeho, a zvlášť ne kritiky – ani parní válec nedrtí tak jako oni – jsou „ostřím“ společnosti, jazykem by mohli stříhat živý plot. Žiletka je člověk arogantní, neupřímný, všecko bagatelizuje, je plný nenávisti, přesvědčený o vlastní převaze, namyšlený, útočný, přemrštěně kritický, uštěpačý, pohrdlivý, zlomyslný, malicherný a nejistý. Žiletky mají osobě tak špatné mínění, že neustále hledají vady u sebe I u druhých. Největší radost jim v životě působí ponižování druhých a také si rádi na ostatních „smlsnou“. Jestliže s nimi sedíte v restauraci nebo na letišti, neustále vás udolávají svmi postřehy: „Podívej se na tu ošklivou ženskou,“ nebo „Ty nečiko!“ Objektem jejich zlosti se stáváte I vy. Specialitou žiletek jsou dvojsmyslné komplimenty, slova na první pohled milá, ale skrývající v sobě nějaký háček. Například: „V té sukni nevypadáš tak zle,“ což ve vás může vzbudit podezření, že jindy zle vypadáte. Žiletka je typem člověka, který na zprávu ovašem zvýšení platu reaguje poznámkou, že „holt pracujete v dobré firmě, když vám můžou zvyšovat plat jen jako pobídku klepčí práci.“ Když držíte dietu ahubnete, žiletka vám řekne: „Nesmíš tak rychle
ubývat na váze nebo se rozstonáš.“ Takovému člověku není nikdy nic dost dobré – vždycky si najde vadu nebo skulinku.
Žiletky musí zadupat druhé do země, aby si podpořily své vlastní sebevědomí. Nejistí, plní odporu k sobě samým, cítí se ohroženi vámi I ostatními lidmi v okolí. Jistotu mohou získat jen jedním způsobem: prostě ji seberou těm ostatním a postaví je na svou úroveň. Na svět se dívají „pokřiveným okem“ a jsou schopni najít vadu na každém.
Pavel je typická žiletka. Oběd v jeho společnosti je obvykle tak vyčerpávající, že člověka přechází I chuťkjídlu. „Podívej se na toho chlápka – je jak žebrák.“ „Ta servírka má zadek jak almaru.“ „Vidíš tu holku? Má určitě umělá prsa. Jsou tak velká, že jí za chvíli vypadnou na stůl.“ To je jen několik příkladů z jeho obvyklých komentáů. Jeho řeči o nešťastném děvčeti a jeho poprsí, o jejím partnerovi, ojídle a vůbec ovšech přítomných v restauraci jsou stále hrubší a hrubší, až to všechno končí výbuchem neovladatelného smíchu.

Zdroj: Lillian Glass:
Toksyczni ludzie

02.08.2009 | Autor: J.S.Komentáře

0 komentářů:

přidat komentář

<< úvod

© 2007 copyright - Zásobování a.s, © copyright - relevantní autoři článků, šablona: blog.txt.cz

TXT.cz
HLEDAT | UPOZORNIT
Vytvořit blog | Přihlásit se