Barevný svět

Také máte různá barevná období - třeba v oblékání?
ČERVENÁ
• velmi aktivizující, posiluje pocit zodpovědnosti za nás samé
• vybízí, aby člověk šel a jednal, nečekal, až se něco stane
• učí nás vzít si energii zpět k sobě a probouzí člověka na emocionální rovině
• dává život a ten vždy bude požadovat řešení toho, co jsme skrývali, jsou v ní city, zážitky, láska, nenávist, vášeň a láska k životu
• s červenou vždy žijeme naplno a uvědomujeme si, že žijeme naplno
• jedná dříve než myslí
• o některých lidech říkáme, že vidí rudě, takový člověk se těžko kontroluje a příliš se identifikuje se svými emocemi
• bez směru je červená destruktivní barvou
• převaha červené může způsobit i bušení srdce


RŮŽOVÁ
• něžná, jemná milá voňavá jako růže, přesto ji mnoho lidí nemá rádo
• představuje ničím nepodmíněnou lásku a to znamená přijmout s láskou sebe sama i s tím co je v nás.
• Přijmout svoje vlastnosti, které nemáme rádi, přijmout a obejmout vše, s čím v sobě bojujeme
• Pomáhá zbavit se sebeobviňování
• Rovněž pomáhá udržet odstup, abychom vyli schopni hlubšího citu a současně se neobětovali
• Představuje ženské vlastnosti: péči a lásku nejen k sobě, ale i k okolí

KORÁLOVÁ
• Vzniká kombinací oranžové a růžové, obě barvy harmonizují vztahy
• Pomáhá dojít k pochopení, že i hodně bolestivé situace pro nás byly velkým darem, může nás naučit, přijímat života takový jaký je a být životu vděčný za všechno, co přijde i co bylo, nerozlišovat příjemné a nepříjemné věci
• Na druhé straně napomáhá udržet si odstup, když máme potřebu si něco chránit.

ORANŽOVÁ
• Hravá a jásavá, barva partnerských vztahů a milování
• Vztahuje se k druhé čakře, energie této čakry je velmi dynamická, protože se jedná o tvořivou energii, je to místo, kde se partneři setkávají
• Jsou to témata strachů a závislostí, které se týkají partnerství
• Je barvou aktivní, která uvolňuje a nechává věci odejít
• Zbavuje trápení s tím, co bylo, vrací nás do přítomnosti
• Dává pocit otevřenosti a pokory k životu, odevzdání se toku života, vzdání se řízení a ovládání

ZLATÁ
• Královská barva, která se současně vztahuje k zemi (zlato se těží v zemi)
• Představa krále, císaře vládce
a) nemusí pracovat, má k ruce sloužící a komorníky, každé přání, které vysloví mu ihned splní, kolem trůnu samá nádhera a na hlavě i v ruce atributy moci korunu, žezlo a jablko, sedí na trůnu – poněkud vyvýšen, to mu dává nadhled, situaci vidí z jiného úhlu, moudrá a spravedlivý
b) ale královská koruna je ukončena hroty – není jen ozdobou a znakem moci. Je kanálem, jakousi anténou kterými se vládce napojuje na informace, které přicházejí shora. Obvykle jde o člověka,kterému mnoho nerozumějí – sedí na vyvýšeném trůnu zcela sám. Jeho role je velmi těžká, přináší tíhu a odpovědnost a on, i když je králem, je stále člověkem.
• Klíčovým slovem zlaté je moudrost – plynoucí z vlastních zkušeností i moudrost ve smyslu toho, co je nám k dispozici z nebeských výšin, z historie rodu i dávných tradic
• Pomáhá uvolňovat hluboko uložené strachy a obavy, pomáhá uvádět věci do pohybu, abychom dokázali udělat změnu
• Se zlatou se nedíváme, co je na povrchu, nezajímá nás pozlátko na povrchu, prohlédneme

ŽLUTÁ
• Barva slunce, tepla a jasu, která dává potenciál neprosté radosti ze života a jeho síly
• Přináší hravost a radost, vyjadřuje silnou vůli a touhu po poznání
• Umožňuje vidět to, před čím utíkáme
• Pomáhá najít pevný středový bod, od kterého už můžeme určit směr a najít cíl
• Dává jasnost mysli, když jsme zahlceni, povznáší, když nám chybí jiskra života

ZELENÁ
• Barva listů na stromech, barva trávy, luk a volných prostranství
• Je blahodárná už jen pohledem, je barvou klidu
• Má vztah k sebepoznávání, abychom věděli, jací skutečně jsme,
• Vede nás do našeho vnitřního prostoru, pomáhá nám odpustit si. Když přijmeme sebe, přijmeme i druhé
• Dává pocit svobody a přináší klid a mír, má velký smysl pro spravedlnost (nekritizovat, neposuzovat)
• Na druhé straně nám pomáhá vytvořit si svou hranici prostoru pro sebe i pro druhé, nebo když máme dojem, že jsme tlačeni do kouta
• Uvolňuje staré záležitosti, které vláčíme ve svém srdci, poznání přichází z nitra, pomáhá pochopit a přerůst

TYRKYSOVÁ
• Je barvou moře, modrá, zelená i tyrkysová se prolévají v mohutných vlnách, ve kterých cítíme ohromnou sílu
• jsou v ní zastoupeny energie dvou barev: zelené, která se vztahuje k lásce a prostoru, a modré, jejíž téma je mír a odevzdání
• když se ponoříme do vln a necháme se jimi houpat, máme pocit nekonečné sounáležitosti
• vyjadřuje tvořivost, hluboký pocit svobody a sebevyjádření
• podporuje komunikaci, uvolní tok energie, říkáme, co cítíme, a ne, co od nás chtějí slyšet
• představuje oře možností a osvobozování se od norem, lze ji popsat také jako prolomení
• ale pozor: tyrkysový člověk ve skupině sice často rozproudí energii, ale je třeba nezapomenout na vlastní hranice a uzemnění

MODRÁ
• Buď vůle tvá. Je chladnou barvou, emoce zde již nezasahují, je barvou důvěry. Odevzdáváme se vyššímu vedení. (Málokdo se dokáže úplně odevzdat, přicházejí situace, které jsou těžké.)
• Modrá v nás zapojuje vůli k řešení cestou naladění se na Vyšší vedení, řešení se silou, ale klidem a mírem
• Modrá vypovídá o naší mužské části v sobě , o otci pozemském i nebeském, navozuje pocit, že jsme pod ochranou otce nebo Boha
• Kdo si vybírá hodně modré, možná často zapomíná na sebe a více poslouchá druhé. Jestliže u červené bylo prvním impulsem akce, tak u modré to je stažení se.

KRÁLOVSKÁ MODŘ
• Barva večerní oblohy, vidíme hvězdy a galaxie vzdálené miliony světelných let. To je schopnost královské modré: vidět ve tmě, vidět v hloubce.
• Může nás i vyděsit, když se podíváme z nadúrovně naší bytosti a vidíme Pravdu
• Je barvou mystiky a věčnosti, vztahuje se k hlubšímu přemýšlení o životě a jeho smyslu
• Je v ní do dotek věčnosti, toho co není vidět pod povrchem, ale co se skrývá a časem odhalí.
• Může ovšem znamenat, že jsme ztratili víru, že jsem se ztratili ve vesmíru, cítíme se osamoceni, ponoření do svého světa a odděleni od ostatních
• Učí nás vidět a vypovídá o tichu, jestliže modrá je spojena s mírem, pak královská modř představuje hluboký klid a mír

FIALOVÁ
• Mystická barva, která se vztahuje ke korunní čakře, týká se duchovních cílů, touhy po napojení se na Boha
• Je barvou transformace – čas od času v životě musíme zcela odložit vše, co jsme až do této chvíle budovali a začít zcela znovu, prostě musíme nechat zemřít uplynulé životní období – s úctou, beze smutku a lítosti
• Fialová znamená změnu, která nemusí být snadným procesem, je pro nás výzvou a vede nás k tomu, abychom důvěřovali sami sobě
• Na druhé straně častá volba fialové, může znamenat, že jsme snílci, kteří utíkají od problémů
• Je velmi uvolňující a osvobozující, léčí smutky (modrá přináší mír a červená probuzení)

ČIRÁ
• Vypovídá o hluboké bolesti, kterou nechceme vidět
• Často ukazuje na obrovský skok, který jsme vykonali
• Vypovídá, že zakončujeme cyklus a jsme připraveni na vyšší stupeň, na novou úroveň vědomí, změnu našeho života, situace vykrystalizovala, můžeme postoupit dál

zpracováno podle knihy Fabry,R.: Sami sobě

Pokud si chcete vyzkoušet cvičení na rozvoj vnímání barev, tak si přečtěte článek:
Čáp ztratil čepičku, měla barvu barvičku - pro všechny, kteří chtějí malovat nebo si chtějí vyzkoušet jakoukoliv techniku harmonizace /léčení barvami. Na konci článku najdete odkaz na další, které budou postupně doplňovány.
15.03.2009 | Autor: Mgr.Jitka StudénkováKomentáře

0 komentářů:

přidat komentář

<< úvod

© 2007 copyright - Zásobování a.s, © copyright - relevantní autoři článků, šablona: blog.txt.cz

TXT.cz
HLEDAT | UPOZORNIT
Vytvořit blog | Přihlásit se