Motivace nebo manipulace?

jak na manipulaci pomocí AFT
Motivace je psychologický proces vedoucí k energetizaci organismu. Motivace usměrňuje naše chování a jednání pro dosažení určitého cíle. Vyjadřuje souhrn všech skutečností – radost, zvídavost, pozitivní pocity, radostné očekávání, které podporují nebo tlumí jedince, aby něco konal nebo nekonal.
Manipulace je v sociální psychologii a sociologii termín označující snahu o působení na myšlení druhé osoby či více osob. Manipulátor se snaží přesvědčit osobu či osoby o správnosti myšlenky, názoru či jednání, které nejsou manipulovaným jedincům vlastní, či pro ně nemají dostatek iniciativy a které by tudíž danou myšlenku, názor či jednání nepřijali, nebo až s dlouhou časovou prodlevou. Manipulovaná osoba si často ani neuvědomuje, že je s ní manipulováno, případně si to uvědomuje, ale z nějakého důvodu se nemůže a někdy ani nechce bránit. Manipulátor většinou na začátku jedná tak, aby získal u svých obětí sympatie. Často využívá své charisma a znalost slabých stránek ostatních lidí.

Lehčí formy manipulace si leckdy zaměníme za motivaci, nejčastěji tak, že druhou stranu přesvědčujeme a přemlouváme:
• apelování na svědomí - "Už jsme toho pro vás tolik udělali.“
• příslib odměny či reciprocity - "Když to pro nás uděláte, ..."
• výzva založená na sklonu k nápodobě a sounáležitosti -"Každý musí něco vykonat pro společný cíl."
• odvolání se na autority - "Zahraniční odborníci zjistili, že v dobře fungujících vztazích se musí každý občas obětovat pro ostatní"
• apelování na předchozí vyjádření či rozhodnutí osoby - "Tento názor jste již v minulosti podpořil"
• apelování časový tlak ("Teď není čas k diskusi, musíme rychle jednat"


Další a složitější formu manipulace při komunikací představují vyjádření, jejichž cílem je zabránit rozhovoru nebo diskusi na určité téma či tento rozhovor ukončit.
• "To nemůže nikdy fungovat"
• "K čemu změny? Vše funguje jak má"
• "Máte s tím vůbec zkušenosti?"
• "V tom jsme všichni zajedno"
• "Tento systém se osvědčil"
• "To už tady bylo"
• "Vy také všemu věříte" a podobně.

Obdobné výroky znemožňují smysluplnou komunikaci. Pokud se do takové situace dostaneme je vhodné rozhovor přerušit a na upozornit na používání vět tohoto typu. Dobrou možností může být i dohoda o pravidlech komunikace bez používání podobných typů vět.
Pochopitelně každý z nás má jednak různý cit, jak manipulaci odhalit, ale i to, jako celou řadu dalších dovedností, se můžeme učit.
Každý z nás je rovněž různým způsobem manipulovatelný. Zdrojem
manipulovatelnosti jsou staré situace z dětství, kdy jsme o sobě uvěřili, že jsme nemilovatelní a zasloužíme si být odstrčeni.
A náprava?
a) AFT recept na manipulovatelnost
b) Akutónové CD - OSOBNÍ RŮST (obsahuje výše uvedený recept)
c) Uvolnění emocionálních příčin jsem nemilovatelný a zasloužím si být odstrčen (+ jejich individuální varianty) pomocí AFT, kineziologie, regresní terapie, focusingu, konstelací,…
Směrem od a) k c) je to stále složitější, ale účinnější

23.10.2008 | Autor: Mgr.Jitka StudénkováKomentáře

0 komentářů:

přidat komentář

<< úvod

© 2007 copyright - Zásobování a.s, © copyright - relevantní autoři článků, šablona: blog.txt.cz

TXT.cz
HLEDAT | UPOZORNIT
Vytvořit blog | Přihlásit se