Jakou používáme moc

V běžném společenském styku
i v pracovních vztazích se setkáváme s různými formami uplatňování moci
1. Donucovací/trestající moc (druhá osoba si myslí, že ji můžete potrestat ať už
fyzicky nebo odejmutím určitých výhod)
jde o vevbální nebo neverbální výhružky:
- výhružka ztrátou postavení nebo propuštění
- odmítnutí sexuálního styku
- výhružka výprasku
- odmítnutí komuníkace (partner s námi nemluví) atd.

2. Odměňovací moc (když nás někdo ožádá o laskavost, máme nad ním
odměňovací ) moc
- úsměv
- pochvala
- finanční odměna
- dárek

3. Vědomostní moc (lidé se řídí radami oborníka) a lidé leckdy mají statut
odborníka protože mají důležité informace. Může dojít k zablokování chodu
oddělení, když odejde zkušený pracovník a nepředá své znalosti nástupci.

4. Informační nebo přesvědčovací moc (používá argumentace). Důležitý je jdenak
obsah informace a také jaký dojem vyvoláme.

5. Referenční nebo charizmatická moc (uznává kvality, charisma)
Lidé se chtějí takové osobě podobat, identifikují se s ní kopírují ji. Takovou
osobu pak lidé poslouchají. Stejný vliv může mít i skupina.

6. Legitimní moc (k tété moci opavňuje postvení). Je to třeba rodič,učitel nebo
vedoucí. Bývá uplatňovována kaskádovitě (ředitel, jeho zástupce, vedoucí
oddělení,...)

Upraveno podle Ciccott,S.: Lépe porozumět sobě i ostatním.
10.10.2008 | Autor: Mgr.Jitka StudénkováKomentáře

0 komentářů:

přidat komentář

<< úvod

© 2007 copyright - Zásobování a.s, © copyright - relevantní autoři článků, šablona: blog.txt.cz

TXT.cz
HLEDAT | UPOZORNIT
Vytvořit blog | Přihlásit se