Dosažení přesvědčení chtít stát se pravou ženou

Úryvek článku. Celý si můžete přečíst na stránkách Českého institutu
...nechme před svým zrakem plynout obrazy ušlechtilého, pravého ženství. Abychom mohly s jistotou a přesvědčením kráčet k naplnění této úlohy, musíme nejdříve před svým zrakem nechat vyvstat obrazu ideálu, který si postavíme na ten nejvyšší stupeň. Zapomeňme tedy nyní na chvíli, v jaké se zde nacházíme době, a představme si následující obraz.
Nádherným zformováním Pravdy a tím celistvosti je rovnoramenný kříž. Jeho svislé rameno se zachvívá v aktivním mužském působení a jeho vodorovné rameno je působení pečující - svým způsobem pasivní nebo také negativní. Svislé rameno je jako meč směřující k Zemi k přímému, jasnému tvoření a budování, naplněnému všemi ctnostmi rytíře, a vodorovné zde působí jako otevřená náruč plná něžné harmonie a laskavé péče. Doplňuje se zde tedy naprosto zřetelně a přesně vyváženě aktivní a pasivní. Budující mužské a pečující ženské. V této symbióze pak společně tvoří celek. Tedy mužské aktivní nemůže bez žensky pasivního působení vydat všechnu svoji sílu k budování, k přetváření hmoty, k hrdinskému a rytířskému spravedlivému jednání. A ženské pasivní nemůže plně působit bez tohoto čistého jednání mužů, které dává svým působením ženě oporu a zároveň vyvolává v ní novou a novou touhu být ještě čistší a jemnější.
První krok na cestě k napravení nesprávného působení v principu doplňování se aktivního a pasivního však musí udělat právě žena, která je uschopněna přijmout pro nalezení správného postavení posilu shůry. Tuto pak nejen může použít pro své konání, ale zároveň ji může předávat i mužům, aby i oni směli poznat ušlechtilost a krásu. Teprve až se mužů ušlechtilost a krása dotkne skrze ženské působení, teprve pak se v nich mohou všechny rytířské ctnosti rozhořet naplno. A věřte, že sílu k tomu má každá žena. Tato síla je však v tichosti pravého ženství, a ne v hlučném toku mnoha slov.
Působení a úloha ženy je tedy Stvořitelem zformována jako něco nádherného, co ve své něžnosti a křehkosti předává všem obrovskou posilu a sílu, kterou právě díky své křehkosti a něžnosti může přijímat z jemných úrovní nad touto hmotou. Je tedy uzpůsobena k tomu, aby dokázala zachytávat nádhernou posilu z výšin a zakotvovala ji na této Zemi. Je to působení blahodárné a nezastupitelné. Pokud se žena dokáže naladit na tato slova a vytvořit si před svým zrakem obraz nádherného ušlechtilého ženství, které je prozářeno laskavostí, něhou, ušlechtilostí, půvabem, moudrostí, vznešeností a spanilostí, může si v tu chvíli začít vytvářet svůj obraz ideálu, který jí zároveň bude přinášet i posilu, oporu a mnohdy i samotné odpovědi na to, jak se v které chvíli zachovat. Toto vše je obsaženo v široké škále temperamentů, a tudíž i projevy ušlechtilé a něžné budou v sobě nést různé podoby odstupnění. To vše je možné naplnit v každém temperamentu, v každém věku i v každém těle.
06.10.2008 | Autor: Zdroj: Český institutKomentáře

0 komentářů:

přidat komentář

<< úvod

© 2007 copyright - Zásobování a.s, © copyright - relevantní autoři článků, šablona: blog.txt.cz

TXT.cz
HLEDAT | UPOZORNIT
Vytvořit blog | Přihlásit se