Deset milníků na cestě k aktivnímu mistrovství


1. Naslouchejte moudrosti svého těla. Jestliže se rozhodneme pro určitý typ chování, zeptejme se svého těla, jaký z toho má pocit. Jestliže odpoví signálem tělesného nebo emocionálního napětí, zbystřeme pozornost a zastavme se!

2. Žijme v přítomnosti, protože to je jediný moment, který máme skutečně k dispozici. Usilujme o plné prožití přicházejícího dění. Vše, co k nám přichází, akceptujme úplně a dokonale, abychom situaci mohli ocenit a skutečně se z ní poučit!

3. Udělejme si čas na ztišení a v okamžiku ticha si uvědomujme své napojení na celý vesmír!

4. Zbavme se potřeby ocenění správnosti našeho počínání zvenku. Musíme být sami soudci své ceny a naším cílem má být sebeuvědomění vlastní (skutečné) hodnoty, bez ohledu na to, co si o nás myslí někdo jiný - protože právě v tomto uvědomění spočívá svoboda našeho konání!

5. Zjistíme-li, že na někoho nebo na něco zareagujeme hněvem nebo rozčilením, uvědomme si, že tím bojujeme jenom sami se sebou. Resistence je obranou reakcí, vycházející z dávných ublížení. Odstraníme-li hněv, bude to pro nás léčivé a lépe nás to začlení do toku přírodních zákonitostí!

6. Musíme si uvědomit, že "vnější" svět je jenom odrazem naší "vnitřní" skutečnosti. Lidé, na které reagujeme nejsilněji - ať již láskou nebo nenávistí - jsou v podstatě projekcí našeho vnitřního světa. To, co nejvíce nenávidíme - je přesně to, co v sobě potřebujeme nejvíce potřít. A to, co nejvíce milujeme - je vlastně to, co si nejvíce přejeme. Využívejme proto zrcadlo vztahů jako pomůcku na cestě vývojem. Cílem má být dokonalá znalost sebe sama. Když jí dosáhneme, všechno, co si přejeme, budeme mít postupně k dispozici - a to, co nemáme rádi, postupně zmizí!

7. Zbavme se břemene soudů - budeme se cítit mnohem lehčeji. Soudy znamenají, že situacím, které prostě jsou, dáváme nálepku "dobré" nebo "špatné". V tom, že soudíme ostatní, se pouze odráží naše vlastní neschopnost sebe-akceptace. Mějme na paměti, že každý člověk, kterému odpustíme, znamená další krok k získání sebevědomí.

8. Neznečišťujme své tělo toxiny - ať již formou špatného jídla, špatných nápojů nebo špatných myšlenek. Chápejme své tělo jako nástroj ducha, jako dopravní prostředek na cestě vývojem!

9. Nahraďme své chování, dosud motivované strachem, chováním plným lásky. Strach je produktem naší paměti, dlící v minulosti. Když si vybavíme, co nám v minulosti ublížilo, zaměříme své úsilí k tomu, abychom zajistili, aby se podobné ublížení již neopakovalo. Avšak tím, že se minulé snažíme aplikovat na současné, se strachu z ublížení přirozeně nezbavíme. Nechme se proto motivovat svojí vnitřní pravdou - protože naše vnitřní síla strachu nepodléhá!

10. Měli bychom si též uvědomit, že náš fyzický svět je pouze zrcadlem vyšší inteligence, se kterou jsme bytostně spjati. A právě proto, že jsme neoddělitelně spjati se vším, co existuje, nemůžeme si dovolit zamořovat vzduch a vodu na naší planetě Na duševní úrovni pak si nemůžeme dovolit žít s "toxickou" myslí, protože každá naše myšlenka má vliv na celé pole inteligence. Život v harmonii a čistotě je tím největším dobrem jak pro nás samotné - tak i pro naši Zemi!!!

(Deepak CHOPRA - lékař, znalec ajurvédy
z knihy NESMRTELNÉ TĚLO, NEKONEČNÁ DUŠE, vyd.Pragma 1995)

22.06.2008 | Autor: Deepak CHopraKomentáře

0 komentářů:

přidat komentář

<< úvod

© 2007 copyright - Zásobování a.s, © copyright - relevantní autoři článků, šablona: blog.txt.cz

TXT.cz
HLEDAT | UPOZORNIT
Vytvořit blog | Přihlásit se