Učtelé jogy a fyzická pružnost

Většina učitelů jógy,které
znám, jsou velmi pružní. Přestože jsem udělala velké pokroky, očekávám, že některé pozice budou asi mimo mé možnosti: nikdy si například nedám nohu za hlavu. A tak pro mě není obtížné se vcítit do frustrace, kterou prožívají mí studenti v určitých pozicích. Někdy ale také pomýšlím na to, že bych ani neměla vyučovat józe, když nemůžu provést každou pozici. Měla bych se zaměřit pouze na začátečníky nebo snad vidíte jinou cestu?
-Mona

Odpovídá John Friend:

To je skvělá otázka. S průběhem let jsem už slyšel od mnoha učitelů dotazy, zda by měli nadále učit, když ani sami nezvládnou provádění ásan střední nebo vyšší náročnosti. Abyste byli dobrými učiteli jógy, potřebujete mít dobré komunikační dovednosti, technické znalosti hatha jógy, pochopení jógové filozofie a srdce, ze kterého vyzařuje čestnost, soucit a milující laskavost. Povšimněte si, že schopnost provádět pokročilé ásany nebyla vyjmenována.

Za celou svou kariéru učitele jsem naučil mnoho studentů s fyzickými předpoklady provádět každou pozici, uváděnou v knize B.K.S. Iyengara Light on Yoga, ač jsem sám nebyl schopen některé provést. Není nezbytné, abyste byli sami schopni provést pozici za účelem efektivního předávání svých dovedností studentům. Pokročilá pozice bývá zpravidla jen extrémní variací nějaké jiné základní pozice. A tak v naší škole anusára jógy já používám všeobecné principy zaujímání pozic k tomu, abych učil a předváděl základní pozice. S těmito stejnými principy je možné učit i náročnější pozice. A protože mám zkušenosti se základními pozicemi, používám stejné principy, když učím i náročnější pozice.

Třebaže mohu být v některých pozicích topornější, než před 30 lety, moje znalosti a moudrost se rozšířily v průběhu let díky práci s mnoha studenty různých předpokladů. Čím více lidí potkáte jako učitel, tím více se můžete naučit. U profesionálních sportů bývají špičkoví trenéři často mnohem starší a v horší kondici než atleti, se kterými pracují. Například takový Joe Paterno, trenér fotbalového týmu the Penn State je považován za jednoho z nejlepších v oblasti univerzitního fotbalu - a je mu 80 let. Určitě se nemůže rovnat svým juniorům o 60 let mladším, ale má dalekosáhlé znalosti o každém postu na hřišti.

Takže nedělej si starosti z toho, že jsi ztuhlá. Rozvíjej své komunikační dovednosti, rozšiřuj své znalosti o principech zaujímání pozic, které jsou odvozovány ze základních pozic a pokračuj s kultivací soucitu a citlivosti, abys působila na své studenty důvěryhodně. Tímto způsobem můžeš vést kteréhokoliv studenta v zaujímání ásany až k jeho mezním schopnostem.


John Friend, zakladatel anusára jógy, se věnoval od počátku 70.let mnoha stylům hatha jógy. Dnes je v celém světě široko uznávaným jako jeden z nejcharizmatičtějších a nejrespektovanějších učitelů jógy. Snaží se spojovat filozofii tantrické jógy s principy tělesných cvičení, jeho styl vede každého studenta k tomu, aby plně prožíval každý okamžik ve svém srdci. V roce 1977 založil školu anusára jógy, aby propagoval své inovativní vize. Dnes je tato škola jednou z nejpopulárnějších a nejrychleji rostoucích škol hatha jógy na celém světě.

Srpen 2007


29.05.2008 | Autor: zdroj: www.yogajournal.comKomentáře

0 komentářů:

přidat komentář

<< úvod

© 2007 copyright - Zásobování a.s, © copyright - relevantní autoři článků, šablona: blog.txt.cz

TXT.cz
HLEDAT | UPOZORNIT
Vytvořit blog | Přihlásit se