Stanovy nového tisíciletí

Z knihy Paula Coelha: Stanovy nového tisíciletí.

1. Každý člověk je jiný. A všichni se musejí snažit, aby tomu tak bylo i nadále.

2. Každé lidské bytosti byly dány dvě možnosti jednání: čin a přemýšlení. Obě míří k témuž cíli.

3. Každé lidské bytosti byly dány dvě vlohy: síla a nadání. Síla vede člověka k naplnění jeho osudu, nadání jej nutí, aby se podělil s ostatními o to nejlepší ze sebe sama.

4. Každá lidská bytost byla obdařena jednou ctností: schopností volby. Ten, kdo jí neužívá, promění ji v kletbu a volit za něho budou druzí.
5. Každá lidská bytost má právo na dvě požehnání, a to: požehnání úspěchu a požehnání omylu. V druhém případě je vždy možnost poučení, které člověka dovede na správnou cestu.

6. Každá lidská bytost má vlastní sexuální profil a má jej uplatňovat bez pocitu viny, pokud ovšem nenutí druhé, aby jej uplatňovali s ní.

7. Každá lidská bytost má osobní příběh, jenž má být uskutečněn, a proto také je na světě. Osobní příběh se projevuje nadšením nad úkolem.

8. Každý muž má svou ženskou stránku a každá žena svou mužskou stránku. Je třeba praktikovat kázeň intuitivně a intuici objektivně.

9. Každá lidská bytost musí znát dvě řeči: řeč společnosti a řeč znamení. Ta první slouží ke komunikaci s ostatními, ta druhá k chápání poselství.

10. Každá lidská bytost má právo vyhledávat radost, přičemž radostí myslíme vše, co nás uspokojuje - nemusí to být nutně něco, co uspokojuje druhé.

11. Každá lidská bytost má v sobě udržovat posvátný plamen šílenství. A má se chovat jako normální osoba.

12. Za závažné se považují jen tyto chyby: nerespektovat práva bližního, nechat se ochromit strachem, cítit se vinen, myslet si, že si nezasloužíme dobro a zlo, jež se nám v životě přihodí, a být zbabělý.

13. Všechna náboženství si zaslouží naši úctu.

14. Je třeba skoncovat s hradbou, jež dělí posvátné od světského: od nynějška je posvátné všechno.

15. Všechno, co se učiní v přítomnosti, ovlivní budoudnost následkem a minulost vykoupením.

16. Opačná ustanovení se ruší.
27.03.2008 | Autor: od kamarádky EvyKomentáře

0 komentářů:

přidat komentář

<< úvod

© 2007 copyright - Zásobování a.s, © copyright - relevantní autoři článků, šablona: blog.txt.cz

TXT.cz
HLEDAT | UPOZORNIT
Vytvořit blog | Přihlásit se