Titul sem, titul tam

Coby dítko školou povinné jsem se nikdy moc nepřipravovala na hodiny českého jazyka.
Dokonce ani na gymnáziu ne. Aspoň ne na hodiny mluvnice nebo slohu. Vždycky jsem vyšla s tím, co mi uvízlo v hlavě díky mé čtenářské vášni. Pak stačilo trochu utřídění faktů a procvičování přímo v hodinách. Nicméně čas utíká, dítě školou povinné už dávno nejsem a mluvnici si neopakuju. A najednou se mi stává, že něco nevím a že si to ani neumím zdůvodnit a že sáhám po pravidlech českého pravopisu. Nejčatěji jpo těch on-line. Dneska jsem tam objevial něco, co mě dost překvapilo. Takový malý přehled titulů, které se u nás používají. Docela mě překvaplo, koli jich je. Můžete nahlédnout se mnou:
Bc. bakalář před jménem
BcA. bakalář umění před jménem
Ing. inženýr před jménem
Ing.arch. inženýr achitekt před jménem
MUDr. doktor medicíny před jménem
MVDr. doktor veterinární medicíny před jménem
MgA. magistr umění před jménem
Mgr. magistr před jménem
JUDr. doktor práv před jménem
PhDr. doktor filozofie před jménem
RNDr. doktor přírodních věd před jménem
PharmDr. doktor farmacie před jménem
ThLic. licenciát teologie před jménem
ThDr. doktor teologie před jménem
Ph.D. doktor za jménem
Th.D. doktor teologie za jménem
prof. profesor před jménem
doc. docent před jménem
CSc. kandidát věd za jménem
DrSc. doktor věd za jménem
dr. h. c. čestný doktorát za jménem
PaedDr. doktor pedagogiky před jménem
Dr. doktor před jménem
PhMr. magistr farmacie před jménem
DiS. diplomovaný specialista za jménem

Akademické tituly, vědecko-pedagogické hodnosti:

Závaznou podobu mají ve shodě s platným zněním vysokoškolského zákona oficiální zkratky současných a v minulosti udílených vědecko-pedagogických hodností nebo akademických titulů: MUDr., MVDr., PhDr., PaedDr., JUDr., PhMr., RNDr., Ing., Bc., Mgr.; dále CSc. a DrSc. Jiným způsobem se zkracují tituly jako Ing. arch., akad. arch., ak. mal., ak. soch. aj. Zkratky vědecko-pedagogické hodnosti profesor a docent se píšou s počátečním písmenem malým (prof., doc.).

Má-li oficiální podoba zkratky velké písmeno, pak podoba s malým písmenem platí za neoficiální. Použijeme ji tehdy, nespecifikujeme-li druh doktorátu (dr. A. Vomáčková). Můžeme ji použít také ve sděleních pracovního rázu, kdy uvádíme pouhé příjmení a jeden z titulů: obraťte se na ing. Nováka; po dobu nepřítomnosti zastupuje doc. Bílou mgr. Zelená.

Zkratky titulů kandidát věd a doktor věd (CSc. a DrSc.), které se uvádějí za příjmením, oddělujeme čárkami stejně, jako bychom oddělili plná vyjádření: (zúčastnil se také docent Nový, kandidát věd, a připomněl...) zúčastnil se také doc. Nový, CSc., a připomněl...

Nověji se místo titulu CSc. uděluje doktorský titul, jehož zkratku slýcháme v podobě [pí ejč dý], popř. [pé há dé]. Kdybychom ho měli napsat tak, jak to odpovídá české tradici v psaní zkratek titulů, napsali bychom PhD. (pro teologii ThD.); ale v zákoně o vysokých školách je uvedena podoba Ph.D. (Th.D.).

Diplomovaný specialista:

V roce 1994 přiznalo MŠMT absolventům vyššího odborného studia právo používat za svým příjmením označení podle druhu završeného studia: diplomovaný specialista, diplomovaný technik, diplomovaný ekonom, diplomovaný fyzioterapeut, diplomovaný ergoterapeut, diplomovaný správní specialista, diplomovaný informační specialista, diplomovaný sociální pedagog. (V roce 1996 přibyl diplomovaný sociální pracovník.) Kromě titulu diplomovaný specialista se tato označení neměla zkracovat.

V roce 1998 stanovilo MŠMT sjednocení těchto označení a na diplomech se má uvádět diplomovaný specialista v oboru... Pokud jde o zkratku uváděnou se jménem: "Zkrácená podoba označení absolventů vyšší odborné školy pro všechny obory je "DiS." a uvádí se vždy za jménem absolventa." (Opatření ministra..., č. j. 10 621 / 98 - 23, čl. 1-2) Pokud jde o kladení čárky, postupujeme jako u akademických titulů (srov. tam): Jan Novák, DiS., podal přihlášku do výběrového řízení....

Zdroj: Jazyková poradna Ústavu pro jazyk český AV ČR
24.03.2008 | Autor: Mgr.Jitka StudénkováKomentáře

0 komentářů:

přidat komentář

<< úvod

© 2007 copyright - Zásobování a.s, © copyright - relevantní autoři článků, šablona: blog.txt.cz

TXT.cz
HLEDAT | UPOZORNIT
Vytvořit blog | Přihlásit se