C.I.C. metoda

Controlled Inner Cleansing method (řízená a kontrolovaná detoxikace organismu).
Z čeho metoda vychází?
- z principů celostní medicíny, jejímž hlavním úkolem je nalézat kořeny nemocí, snaží se řešit příčiny nemocí, nikoli jejich projevy.

Na jaké teorii je metoda založena ?
- je založena na teorii o toxinech, která za příčinu všech onemocnění považuje „jedy“. Stejný názor již zastávala starověká medicína, ovšem rozdíl spočívá v pojetí toho, co to vlastně jed je.

V čem tato metoda spočívá?
- hovoříme o detoxikačních kúrách. Zájemce navštíví některé z detoxikačních center, kde působí naši poradci pro detoxikaci. Ti na začátku určí k užívání vhodné detoxikační preparáty, a to obvykle 3-4.
Výběr preparátů provedou naši poradci po vyšetření klienta přístrojem SALVIA, který na základě měření změny kožního odporu poskytne podrobnou toxickou „mapu“ organismu. Přístroj, pracující na principu elektroakupunktury, dokáže testovat až několik tisíc konkrétních toxických zátěží a stanovit vhodnost konkrétních potravin, léků apod. pro daného jedince.
Pomocí přístroje SALVIA tedy terapeut zjistí, jaké toxické zátěže se v organismu klienta nacházejí a jakými preparáty je možné je odstranit.

O jaké preparáty se jedná?
- detoxikační kúry se provádějí pomocí výhradně přírodních, energo-informačních preparátů, schválených jako potravinové doplňky. Tyto preparáty pomáhají imunitnímu systému odstraňovat toxiny z těla přirozenou cestou, nenahrazují léky.

Proč je detoxikace „řízená a kontrolovaná“ ?
Detoxikace je řízena prostřednictvím našich terapeutů a vyšetření přístrojem SALVIA. Stav vašeho organismu a jeho zatížení toxiny je terapeutem průběžně kontrolováno – po využívání preparátů případně při jakýchkoli obtížích.
23.03.2008 | Autor: z billetinu informační medicíny


<< úvod

© 2007 copyright - Zásobování a.s, © copyright - relevantní autoři článků, šablona: blog.txt.cz

TXT.cz
HLEDAT | UPOZORNIT
Vytvořit blog | Přihlásit se