Co se skrývá pod "F-ťáckými " zkratkami

Sami zapřemýšlejte, co se vám jeví nejlepší
Dr. R. K. Ebert, 2006

Terapii mezipólového myšlení (TFT) vyvinul Dr. Roger Callahan v 70. letech 20. století. Byla to první "silová terapie", která byla vyvinuta pro rychlé a přirozené léčení negativních emocionálních a psychologických problémů. Doktor Callahan je většinou lidí považován za "otce" léčebných emocionálních technik založených na meridianech. Doktor Callahan studoval u Dr. George Goodhearta, otce moderní kineziologie. V systému TFT bylo propagováno použití algorytmů, neboli specifických sekvencí různých meridiánových bodů, které jsou stimulovány, aby pomohly při léčebném procesu. Sekvence terapie mezipólového myšlení se všechny používají na emocionální stavy, a byly vyvinuty skrze patentované systémy, které se nazývají "Hlasová technologie" a "Kauzální diagnostika".

Ukazuje se, že postupy terapie mezipólového myšlení mají největší účinek na fóbie, noční můry a nemoci spojené s úzkostlivostí. V poslední době bylo prokázáno, že má efekt na všeobecný stres, měřitelný změnami v nepravidelnostech srdečního rytmu. Ošetření zahrnuje aktivně se soustředit na pocity nebo emocionální stavy (energetické "myšlenkové pole"), zatímco jsou postupně stimulovány specifické sekvence meridiánových bodů. Dr. Callahan byl prvním, kdo u emocionálních stavů a emocionálních problémů rozpoznal důležitost energetických "polí".

V oblasti léčení fyzického těla musejí být vyvinuty specifické algorytmy pro každý fyzický problém, který se u lidí vyskytuje. Kritický rozdíl mezi TFT a většinou jeho odnoží, které se zabývají energetickou psychologií, je příčinná (kauzální) diagnostika, která poskytuje přesný kód specifických bodů pro ošetření.

Terapie mezipólového myšlení se dá použít pouze u člověka, a nemá žádný vliv na zvířata, ptáky a nebo jiná živá stvoření. Dále, TFT nepracuje s přesvědčeními, nezabývá se duchovnem, a nedělá žádný rozdíl mezi rozdílnými vědomými názory různých klientů. V řízených studiích bylo prokázáno, že algorytmy vytvořené Callahanovou kauzální diagnostikou nemají o nic větší efekt než náhodně vybrané sekvence meridiánových bodů, pokud se chceme vypořádat s fyzickými problémy včetně bolesti. Aniž bychom snižovali přínos doktora Callahana v oblasti energetického léčení, omezuje to jeho techniku na emocilnální sféru léčení.

V EFT rozvinul pan Garry Craig - žák Dr.Callahana, metodu TFT a velmi ji zpopularizoval. Uvádí, že sice neví proč funguje, ale že jsou účinky EFT velmi rychlé a zaznamenatelné, téměř z metody udělal senzaci. Oproti AFT jsou ovšem terapeuti EFT odkázáni na vlastní úsudek a hledání odpovídající emoce, kterou je potřeba se primárně zabývat, takže je výhodou, jsou - li velmi dobrými psychology. EFT používá 12 - 13 vybraných meridiánových bodů, základní techniky se oproti AFT mírně liší - hlavně co do počtu poklepů. Dá se říci, že EFT je úspěšná hlavně při emocionálních rozrušeních a nemá zahrnutý program na působení na jiné než lidské bytosti, stejně jako je tomu u TFT. Přestože je prezentována jako metoda s trvalými účinky, praxe ukázala, že tomu tak není, dokud se neodstraní navyklé vzorce myšlení.

Techniky terapie přitahovacích polí (AFT) byly vyvinuty v pozdních 90.létech 20.století Dr. Kurtem Ebertem, studentem Dr.Callahana. Studoval také práce Dr.Davida Hawkinse, především jeho knihu "Síla versus moc - skryté určující činitele lidského chování". Dr.Hawkins se vyjádřil o postupech AFT, že "souzní" s nemateriálnem, které je podstatou všech věcí.


Dr. Kurt Ebert na učitelském semináři v Praze během praktických zkoušek učitelů

Na rozdíl od TFT zaujímá AFT přístup k léčení skrze Mysl-Tělo-Duši, a řeší jak emocionální, tak fyzické problémy. Podobně jako TFT používá Terapie Přitahovacích polí k řešení specifických problémů techniky, které stimulují specifické sekvence meridiánových bodů. Techniky AFT stimulují meridiánový systém poklepem nebo elektromagnetickou stimulací akupunkturních bodů. AFT ve svých energetických korekcích požívá celkem 24 různých akubodů, zatímco EFT jich používá 12.

Je zajímavé, že stejné ošetřovací sekvence fungují nejen na lidi, ale i na zvířata. Účinnost určitých předpisů, které jsou používány na fyzické a emocionální problémy, byla experimentálně ověřena dvojitě slepými řízenými laboratorními pokusy se zvířaty a klinickými cestami s lidmi. Stejně jako TFT, ošetření emocionálních stavů postupy AFT vyžaduje, aby klient (nebo pokusný subjekt) aktivně konkrétní emoci prožíval. Ale při ošetření fyzických problémů to zapotřebí není.

AFT klade do přímých souvislostí klientův názor na život a fyzické problémy, které má nebo se u něj časem objeví. Na životní události zpravidla reagujeme emocí nebo nějakým druhem hodnocení a tyto reakce jsou ve skutečnosti "stresem". Po stresu zůstává v těle enregetický zůstatek, který narušuje naší přirozenou energetickou rovnováhu a fungování. Časem je pro nás vliv tohoto energetického zůstatku škodlivý jak emocionálně, tak fyzicky. Různé emoce vytvářejí v těle různé stresové reakce. Tyto specifické reakce vedou k specifickým fyzickým nemocem a druhům emocionálních krizí. AFT říká, že naše přesvědčení jsou důvodem našich reakcí na životní události; přesvědčení je to, co dává význam naší zkušenosti. Naše přesvědčení vytvářejí energetický kontext, který ovlivňuje všechny aspekty našich životních zkušeností. Každý z nás si svá přesvědčení vytváří na základě toho, jak si vyloží a pochopí to, co se mu v životě přihodilo. To mu později slouží jako návod pro chápání nových událostí. Zatímco nám přesvědčení pomáhají rozumět světu, mají zároveň tendenci nás uzavírat do určitých zaběhlých reakcí a omezovat nás. Důvod, proč dva lidé mohou prožívat stejnou životní událost každý jinak, je že každý z nich oné události přisoudil jiný význam. Vyjadřuje se tak "mysl nad hmotou" - pokud něco nebude mysli vadit, nebude to vadit ani tělu. Pokud vám něco vadí, reakce těla na vytvořený "stres" je fyzické oslabení, případně porucha.

V AFT je důležitým aspektem zdraví změna vlastních perspektiv. Učíte se být více přijímajícím, pečujícím, milostivým, milujícím člověkem. Takové postoje AFT chápe jako předpoklad dlouhotrvající dobré kondice a zdraví. AFT používá techniku testování svalu na určování energetických vlivů, které Mysl-Tělo ovlivňují, a k vedení průběhem ošetření. AFT má ve svých technikách postupy na vypořádání se s energetickými změnami našeho mozku a těla, které vedou k poškození zdraví a ještě další techniky, které napomáhají u zdroje, tam, odkud pocházejí naše potíže a bolesti, naše myšlenky a přesvědčení. Naštěstí jsme schopni vytvářet nejen škodlivé nebo "stresující" energie, ale zároveň také mocné energie léčivé. AFT tyto léčivé energie využívá k tomu, aby nám pomohly zbavit se zabudovaných škodlivých navyklých reakcí a přesvědčení.

© Mg.Jitka Studénková, 2011
Děkuji, že ctíte autorská práva. Kopírovat můžete pokud článek uveřejníte v plném rozsahu a uvedením zdroje.

Děkuji za ,
pokud vás článek zaujal.

Děkuji za i za sdílení ze stejného důvodul!!!
Můžete nahlédnout i do mého FLER obchůdku.


Top Články
Sdílet

Share