Galerie napravených bludů

Naše prožívání vnímání a chápání je do velké míry závislé na slovech, kterými popisujeme skutečnost. Určitá slova nám tedy pomáhají uvědomit si a kontrolovat sami sebe,

zvyšují schopnost provést kroky, které vedou k dosažení výsledků. Pojďme se tedy společně podívat na možnosti použití jazyka pro přesun od pocitu oběti k pocitu soběstačnosti a odpovědnosti.
JSEM ZDROJEM SVÝCH POCITŮ
Jeden z nejzáludnějších a oslabujících přesvědčení v naší kultuře je přesvědčení, že ostatní lidé mohou za to, co cítíme. Ve skutečnosti – kromě fyzické bolesti – nikdo jiný nemůže způsobit, že se cítíme, zranění, smutní, rozzlobení, rozrušení, bázliví, radostní, milování. Tyto pocity pocházejí z nás, nekdo je do nás nemohl vložit. Pouze my sami můžeme za to, jakým způsobem vnímáme sebe, svět společnost . Pokud se toto naučíme rozlišovat a převezmeme zodpovědnost za své pocity, získáme daleko větší možnost emocionální stability.

Ne:Můj muž mě hrozně rozčiluje, když mi ze služební cesty nezavolá.
Ano: Sama si vytvářím zlost, když doufám, že mi zavolá, přestože vím, že nerad telefonuje a že mi raději vše povypráví, až se večer vrátí.

ŘEČ V PRVNÍ OSOBĚ
Často používáme třetí osobu k hovoru o tom co cítíme nebo si myslíme. Schováváme se za pomyslnou autoritutím se možná ctíme bezpečnější. Pak ovšem nejsme vlastníky svých pocitů a myšlenek.

NE: Každý ví, že je to pravda
ANO: Na základě svých zkušeností věřím, že je to pravda.

VYJÁDŘENÍ POCITŮ
Vyjádření pocitů formou „cítím se“ obvykle popisují stavy, které si právě sami vytváříme – tj. to co vlastně máme pod kontrolou a co můžeme změnit
Porovnej:
Cítím se vystrašený = Straším sám sebe, protože si představuji, co zlého se může přihodit
Cítím se chycený do pasti =Chytám do pasti sám sebe, protože nic nedělám a věřím o sobě to , co není pravdivé.
Cítím se potlačený = Potlačuji sám sebe, protože plně nevyjadřuji svou zlobu nebo smutek z něčeho
Cítím se přetížený = Přetěžuji sám sebe, protože neumím říci ne, stanovit priority, rozhodnout se.
Cítím se zmatený = Matu sám sebe, protože mám o sobě nebo o něčem dvě představy. Jedna vyjadřuje, jaký bych já (nebo ta věc) měl být, a to druhá, jaký já (nebo ta věc)opravdu jsem
Cítím se frustrovaný.= Blokuji sám sebe, protože si myslím, že by lidé nebo věci měli být jiní, než jsou, nebo že bych já měl být jiný než jsem.

OD DOUFÁNÍ K ZÁMĚRŮM
Doufání, že někdo něco udělá. Já do té doby musím sedět na pr... a čekat a čekat.
Sami sebe vháníme do pozice oběti.
NE: Doufám, že mi zvýší plat.
ANO: Odvádím dobrou práci, mohu požádat o zvýšení platu.

POKUSIT SE NEZNAMENÁ UDĚLAT
Vyjádření pokusím se, znamená méně než spolehlivost. Svěříte dítě na hlídání dívce, která řekne, že se mu pokusí dát lék ve správnou dobu?
NE: Pokusím se vyřizovat poštu včas.
ANO: Své povinnosti udělám hned, nic neodkládám.

BÝT NA ROZDÍL OD CHOVAT SE
Když něco udělám špatně, neznamená to, že jsem špatný člověk.
NE: Nejsem dobrý.
ANO: V tomto matematice nejsou mé schopnosti příliš rozvinuté.

OD VŠEOBECNÉMU KE KONKRÉTNÍMU
Přehánění a absolutizace – vytvářejí sklon k bezmocnosti a zoufalství
Ne: Nikdo mě nemá rád
ANO: Mám potíže ve vztahu ke skupině přátel, dva z nich se už se mnou vůbec nechtějí vidět.
NEChodíš pozdě do práce.
ANO:Všiml jsem si, že tento měsíc jdeš už počtvrté pozdě do práce.

OD MINULOSTI K SOUČASNOSTI
Máme sklon věřit tomu, že se zopakuje to, co se už stalo. Jestliže jsme však změnili své jednání, není důvod, aby se opakovalo,to, co už bylo.Je možné si pomoci tím, když mluvíme o nežádoucím nebo neúčelném chování jako o minulosti, dává to větší naději na úspěch v budoucnosti.
Ne: Nikdy toho nemohu dosáhnout.
ANO: Zatím jsem nedosáhla úspěchu ve vytýčeném úkolu

Z BUDOUCNOSTI DO SOUČASNOSTI
Být spokojený/spokojená už teď, ne někdy v budoucnosti.
NE: Až dosáhnu své ideální váhy, budu spokojená
ANO: Dnes se stravuji přiměřeně a cvičím, jsem spokojená s pokrokem, kterého jsem dosáhla.

OD KDYBY K AŽ
NEKdybych tak uměl mluvit francouzsky…
ANOAž budu mluvit francouzsky,tak…

05.03.2008 | Autor: Mgr.Jitka StudénkováKomentáře

0 komentářů:

přidat komentář

<< úvod

© 2007 copyright - Zásobování a.s, © copyright - relevantní autoři článků, šablona: blog.txt.cz

TXT.cz
HLEDAT | UPOZORNIT
Vytvořit blog | Přihlásit se