Etické aspekty jógy

Jóga je jedna ze šesti ortodoxních filosofických škol Indie, které se zabývají člověkem, a jeho otázkami o smyslu bytí. Jako jediná z nich však počítá s aktivním podílem člověka samotného při hledání odpovědí a naplňování smyslu existence
• Pataňdžaliho Jógasútra(„učebnice“ jógy): obsahuje osmistupňovou cestu jógy, jejím základem jsou morálně etické principy jama a nijama
• Jsou jedním z nejstarších morálních kodexů na světě (vznik cca 800př.Kr)
• Obsahují zásady či pravidla, které je dobré dodržovat s cílem ozdravění sebe sama, svého vztahu k druhým i celkového postoje k životu

Jama a nijama
• Nejsou výtvorem ani dědictvím žádné duchovní cesty ani žádného náboženství
• Můžeme je chápat jako určitá vodítka , abychom zvládli různé životní situace, poznání sebe sama a regulaci svého jednání a postojů

Jama
- etické principy, které poukazují na negativní stránky naší osobnosti
- pět zdrženlivostí, zákazů, varování:

Ahimsá – neubližování, nenásilí
Satja – pravdivost, pravdomluvnost
Aztéja – nekradení
Brahmačarja – zdrženlivost, nevášnivost
Aprighara – nehrabivost, neulpívání

Nijama
- etické principy, které poukazují nepozitivní stránky naší osobnosti
- pět doporučení, příkazů

Šauča – čistota těla a mysli
Santóša – spokojenost
Tapas – sebekázeň
Svádhjája – sebepoznání, studium svatých písem
Íšvara pranidhána – nalezení vyššího životního smyslu, poslušnost a uctívání Íšvary(osobního Boha)

Podle přednášky Dr.E.Skalické
03.03.2008 | Autor: dle přenášky Dr.Evy Skalické J.S.Komentáře

0 komentářů:

přidat komentář

<< úvod

© 2007 copyright - Zásobování a.s, © copyright - relevantní autoři článků, šablona: blog.txt.cz

TXT.cz
HLEDAT | UPOZORNIT
Vytvořit blog | Přihlásit se