Jaké toxiny detoxikací odstraňujeme

Imunitní systém člověka je skutečně obrovsky dokonalý a má relativně velkou schopnost většinu toxických látek z organismu vyloučit, ale ne všechno!
Cílem následujících řádek je pomoci Vám utvořit si reálnou představu, které toxiny se mohou v organismu vyskytovat a škodit mu. Doslova velký životní krok k uzdravení a nastolení psychické rovnováhy realizovat tím, že zavedeme vnitřní hygienu těla a budeme se pravidelně od toxinů z vnějšího životního prostředí očišťovat.
Jaké toxiny odstraňujeme z lidského organismu:

Těžké kovy (preparát Joalis Antimetal)
Těžké kovy jsou běžnou součástí našeho životního prostředí. Jejich přítomnost v organismu je problematická vzhledem k jejich veliké vodivosti elektrického proudu. Výskytem v tkáních zásadně mění jejich elektrochemické vlastnosti a způsobují tak některé druhy imunitních, hormonálních a nervových poruch. Detoxikace od těžkých kovů se provádí většinou v prvních fázích detoxikačních kúr. Mezi těžké kovy řadíme rtuť, olovo, cín, stříbro, zlato, hliník, železo, nikl, kadmium ad.

Radioaktivní látky (preparát Joalis Ionyx)
Za posledních sto let mnohonásobně stoupla radioaktivita v životním prostředí. Příčinou je zvýšená koncentrace radioaktivních látek s krátkým poločasem rozpadu v životním prostředí. Řadíme mezi ně především radon, stroncium, uran ad. Radioaktivní látky jsou příčinou vážných imunitních poruch a připravují živnou půdu především plísňovým infekcím.

Chemické látky (preparát Joalis Antichemik)
Na mysli máme především látky, které nevytvořila příroda, ale jsou zvětší nebo menší části dílem lidských rukou. Většina chemických látek v malém množství sama o sobě jedovatá není, to znamená, že nezpůsobují prudkou otravu rganismu. Jejich přítomností v lidském těle se obvykle poškozuje jemná imunitní schopnost tkání. Ty se pak nedokážou v dostatečné míře ubránit infekcím.

Konzervační přísady v potravinách (preparát Joalis Ecka)
Konzervační přísady působí podobně jako chemické látky. To znamená, že některé z nich mohou postupně měnit imunitní schopnosti tkání.

Antibiotika (preparát Joalis ATB)
Zejména nadměrné a neuvážené používání antibiotik v současné medicíně vede ke kumulaci vhodného stavebního materiálu pro vznik infekčních ložisek. Antibiotika dostává člověk do organismu také v mase ze zvířat, která jsou chována ve velkochovech, nebo v mléčných produktech.


Drogy a léky (preparát Joalis Antidrog,Joalis Toxigen)
Léky na jedné straně člověku pomáhají překonávat bolesti doprovázející zdravotní potíže, na druhé straně mohou být pro organismus dalším zdrojem toxinů, které se usazují v konkrétních orgánech (například játrech).
Pesticidy (preparát Joalis Pesticid)
Chemické látky používané v zemědělství sice výrazně pomáhají zvyšovat zemědělské výnosy, ale mohou také způsobovat jejich postupné usazování v našem organismu. Dnes se člověk může jen velmi těžko zcela vyhnout potravinám, které jsou vyráběny zplodin chemicky ošetřovaných.


Plísně (preparát Joalis Yeast mix)
Plísně jsou všudypřítomné v životním prostředí. Jejich úkolem v přírodě je vše anorganické a to, co již odumřelo a je tedy nepotřebné, znovu vrátit do přírodního koloběhu – do země. Stejný úkol mají v trávicím traktu. Plíseň se nikdy nemůže usadit na zcela zdravé tkáni. Živnou půdu plísním připravují v organismu neživé látky, které jsme již výše vyjmenovali.

Bakterie (preparáty Joalis No bacter, Joalis Spirobor, Joalis Kokplus, Joalis Enterobac, Joalis Anaerob, Joalis Helicob, Joalis Mollicut, Joalis Mykobac, Joalis Ricketti …)
Příčinou řady chronických onemocnění jsou bakteriální infekce popisované v mikrobiologických učebnicích. Jaké konkrétní bakteriální infekce vidíme za konkrétními zdravotními problémy v souvislosti s infekčními ložisky, je obsahem dalších našich publikací. K pochopení tohoto tématu je nutné mít základní znalosti v oboru lékařské mikrobiologie.

Zoonákazy (preparát Zooinf)Nákazy přenášené zvířaty představují důležitou složku našich detoxikací. Také zoonákazy mohou vytvářet infekční ložiska. Řadíme mezi ně toxoplazmózu, brucelózu, toxokarózu ad. Zoonákazy bývají často příčinou potratů.

Viry (preparát Antivir, FSME)
Viry jsou organismy, které se dokážou rozmnožovat jen pomocí napadení a rozbití („doslova rozřezání“) buňky tkáně a jejího genomu. Bez hostitelských buněk se nemohou dále rozmnožovat a nejsou tak samostatnými organismy, pouze nitrobuněční parazité. Z nejznámějších virových infekcí uvedu herpes simplex – virus oparu, varicella zoster – virus pásového oparu, papillomavirus – virus bradavic, hepatitické viry, virus HIV, CMV virus, EB virus, virus klíšťové encefalitidy ad. Viry mohou také tvořit infekční ložiska a překvapivě je spatřujeme za řadou chronických obtíží jinak než oficiální medicína.

Další toxinyjsou podrobněji popsány v detailnějších materiálech firmy Joalis.Všechny civilizační nemoci je tedy možné popsat pomocí mapy výše uvedených toxinů a infekčních ložisek (viz dále). Realita je taková, že chronický problém obvykle není způsoben pouze jednou, dvěma nebo třemi skupinami toxinů, ale několika desítkami jednotlivých konkrétních toxinů. Má-li být detoxikace účinná, musí se provádět dlouhodoběa systematicky.Top Články
Sdílet

Share

25.02.2008 | Autor: podle dr.Jonáše upravilaMgr.Jitka StudénkováKomentáře

1 komentářů:
  • 11.08. 15:46, hana tomasova

    Na detoxikaci organismu není nikdy pozdě. Plísně jsou i uvnitř těla. Třeba curenzym nebo jiné produkty mohou pomoci. Taky koloidní stříbro je skvělé.


přidat komentář

<< úvod

© 2007 copyright - Zásobování a.s, © copyright - relevantní autoři článků, šablona: blog.txt.cz

TXT.cz
HLEDAT | UPOZORNIT
Vytvořit blog | Přihlásit se