Reiki - přírodní léčba

Reiki
• je japonské slovo,které ve volném překladu znamená vesmírnou životodárnou energii
• zároveň se také jedná o název pro efektivní formu přírodního léčení
• současně označuje energii, které je při této prastaré metodě využíváno.

Tuto vesmírnou energii nazývají filosofické a kulturní směry různě. Například Indové a jogíni ji nazývají Prána, Japonci ji říkají Ki, Číňané cchi, v Evropě byla nazývána životním magnetismem nebo ód a v současné době je známa také jako Reiki. Celý vesmír pochází a je tvořen nejjemnější energií, ze které se utváří hmota vytvářející svět, který vnímáme a vidíme. To ostatně potvrzují nejnovější objevy ve fyzice, že hmota = energie. Dokonce i kus skály je vlastně pulzující energií, jak nám dokazuje kvantová fyzika. Tento náhled na hmotu poprvé v historii spojuje moderní vědce s mystiky.


Historie ReikiTraduje se, že technika Reiki byla znovunalezena v polovině 19.století japonským mnichem Mikaem Usuim, který chtěl zjistit způsob léčení a zázraků, které se odehrály v historii lidstva (Ježíš, Buddha atd.). Po svém dlouhém hledání odpovědí na svoje otázky mu jeho duchovní učitel vnuknul myšlenku meditace a půstu na posvátném místě. Za toto místo si pan Usui zvolil místo pod "svatými" cedrovými stromy na hoře Kurijamě poblíž Kjóta. Po jednadvaceti dnech pobytu a meditací na hoře měl Usui duchovní prožitek (někdy též nazývaný osvícení). Díky tomuto prožitku a pochopení se rozhodl s energií, kterou později nazval Reiki (někdy nazývaná vesmírnou láskou), pracovat. Vždy prosazoval, že tato technika, kterou rozvinul, je určena především pro osobní růst jednotlivce na úrovních mentálních, emocionálních, duchovních a samozřejmě také fyzických. Součástí techniky Reiki je přikládání rukou, jimiž se energie předává, na místa bolesti či nerovnováhy. Pochopení Reiki spočívá především v jejím užívání a uvědomování si účinků na vlastním těle.

14.02.2008 | Autor: Mgr.Jitka StudénkováKomentáře

0 komentářů:

přidat komentář

<< úvod

© 2007 copyright - Zásobování a.s, © copyright - relevantní autoři článků, šablona: blog.txt.cz

TXT.cz
HLEDAT | UPOZORNIT
Vytvořit blog | Přihlásit se